V Praze se konal XIV. Světový kongres psychiatrie

Probíhal ve dnech 20. – 25. září 2008. Přijelo více než šest tisíc účastníků ze sto dvaceti pěti zemí. Nejvíce odborníků dorazilo ze Španělska, Portugalska, Německa, Spojených států amerických, ale silně zastoupena byla i Jižní Amerika. Zazněly tři tisíce odborných sdělení.

Jak se výsledky kongresu promítnou do života českých pacientů

„Hovořili jsme například o financování psychiatrie, o struktuře poskytované psychiatrické péče, ale také o tom, aby vedoucí organizátoři, politici a plátci získali přehled o tom, co to duševní porucha vůbec je. Takže se konaly akce jako například schizofrenní autobus, výstava pacientských děl a oni tam skutečně přišli, diskutovali s námi, diskutovali s našimi pacienty, udělali si zážitek, co to je schizofrenie. Já si přeji a jsem přesvědčen, že to dopad mít určitě bude, jak bezprostřední, tak možná i dlouhodobější“, shrnul přednosta psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK prof. Jiří Raboch. MUDr. Martin Anders z Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK, šéfredaktor časopisu Česká a Slovenská Psychiatrie a zástupce Společnosti pro problematiku kategorizace léků vidí přínos pro pacienta ve výměně informací mezi odborníky, což představuje posun ve vědeckém poznání. Právě při diskuzích a přednáškách, podle něj, dochází ke tříbení názorů. Doplnil, že řada dobrých nápadů vzniká právě v kuloárech a při setkáních v kongresovém centru. „Světová psychiatrická organizace deklaruje to, že centrem její pozornosti by měl být klient, pacient, nemocný a není to jenom hra s čísly a nějaké prezentování grafů. Ta důležitá osoba, která tam hraje roli, by vždycky měl být pacient“ uzavřel MUDr. Anders.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.