Příbalový letáček

Otázka

Dostala jsem od lékaře předpis na lék proti osteoporóze. Přečetla jsem si příbalový letáček a zdá se mi tam moc vedlejších účinků.

Odpověď

MUDr. Marta Šimůnková:
Všechny léčivé přípravky procházejí v ekonomicky rozvinutých zemích přísnou schvalovací procedurou, která garantuje bezpečnost léku. Nežádoucí účinky, které je výrobce povinen uvádět, nemusí mít přímou souvislost s užíváním konkrétního léku. Jako příklad mohu uvést – při zkoušení léku třeba na pálení žáhy se pacient infikuje virem chřipky (což nemá žádnou souvislost s užíváním léku). Dostane tedy horečku a rozbolí jej hlava. Virologicky se prokáže, že skutečně šlo o chřipku, ale výrobce je již povinen horečku a bolest hlavy uvést jako nežádoucí účinek. Tato pravidla jsou velmi přísná. Proto berte příbalovou informaci s jistým nadhledem.