Srdce je velmi výkonný orgán, dokud neonemocní

Lidské srdce udeří sedmdesátkrát za minutu, čtyřitisícekrát za hodinu, stotisíckrát za den. Jeho činnost se automaticky přizpůsobuje fyzické námaze či psychickému rozpoložení. Tento přirozený mechanismus ale velmi často bývá narušen.

Když srdce vypadne z rytmu

Poruchy srdečního rytmu neboli arytmie mohou být na jedné straně zcela neškodné, na straně druhé ovšem také život ohrožující. Srdce v takových případech tepe příliš pomalu nebo naopak velmi rychle, případně nepravidelně. Nositelem arytmie – ať zjevné nebo ve skryté formě – je přibližně každý desátý člověk. Počet lidí postižených srdeční arytmií stále mírně narůstá. „Je to způsobeno nezdravým životním stylem a paradoxně také zlepšováním lékařské péče. Dnes zachraňujeme nemocné, kteří by dříve neměli šanci dlouhodobě přežít“, říká přednosta Kardiocentra Nemocnice Na Homolce a člen výboru pracovní skupiny Arytmie a trvalé kardiostimulace ČKS ČLS JEP doc. Miloš Táborský.

Příznaky arytmií mohou být různé

Nejčastěji se projevují jako bušení srdce nebo pocit občasného „vynechání“ srdce. Jindy je pociťován nepravidelný tep, slabost nebo člověk může přechodně ztratit vědomí. V nejtěžším případě se zastaví krevní oběh a bez okamžité pomoci postižený během několika minut umírá. Na druhou stranu nemusí o některých arytmiích člověk ani vědět a přijde se na ně náhodně při elektrokardiografickém vyšetření. U mnoha pacientů, a to zejména těch, kteří trpí zpomaleným srdečním rytmem, je pak jediným řešením zavedení kardiostimulátoru, miniaturního přístroje, který řízení srdečního rytmu převezme. V České republice žije s tímto zařízením na sto tisíc lidí. Mnozí z nich vedou téměř normální život.

Co je to kardiostimulátor

Kardiostimulátor je plochá krabička z ušlechtilých kovů o váze kolem 20 gramů. Ukrývá elektronické obvody, umožňující programování a schopné přizpůsobovat se proměnlivým potřebám srdce samotného i organismu jako celku, a také lithiové baterie, dodávající energii po dobu šesti až osmi let. Kardiostimulátor se pacientům implantuje (voperuje) pod kůži pod klíční kostí. Elektrody, které přenášejí impulsy z přístroje k srdci, se odtud zavedou žilním řečištěm do nitra srdce, kde se uchytí. Implantaci přístroje a elektrod dnes lékaři provádějí za krátkodobé hospitalizace.

Co čeká pacienta, když mu lékař doporučí zavedení kardiostimulátoru

Kardiostimulátor se vkládá do podkožního tuku v oblasti pod klíční kostí vpravo nebo vlevo. Elektrody se zavádějí z vpichu do některé větší žíly. Zákrok se provádí v lokálním znecitlivění při vědomí pacienta. Ten optimálně zůstává v nemocnici 24 – 48 hodin. Stehy se vytahují přibližně sedmý den, každý druhý den se rána kontroluje a převazuje až do zhojení. Při odchodu z nemocnice dostává nemocný speciální průkazku s údaji o způsobu léčby a nastavení parametrů kardiostimulátoru a je objednán na první kontrolu ve specializovaném centru.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.