AUDIO: V kardiostimulaci za Evropou rozhodně nezaostáváme

Doc. Miloš Táborský popisuje budoucnost kardiostimulace.

V současnosti pracuje v naší republice třicet osm kardiostimulačních center. Každý rok dostane nový kardiostimulátor na 6 tisíc pacientů. Je to desetkrát více než v roce 1976 v celém tehdejším Československu.

Dvě největší centra jsou v Praze, ostatní rovnoměrně po celé zemi

V Nemocnici Na Homolce jen v loňském roce lékaři implantovali 632 těchto zařízení. Významné kardiostimulační centrum pracuje v pražském IKEMu, kde byl v roce 1962 zaveden vůbec první kardiostimulátor v ČR. Mezi další velká centra patří například FN Brno-Bohunice, FN U sv. Anny v Brně, FN Ostrava, FN Plzeň a řada dalších.

S Evropou držíme krok

„ V počtu implantovaných kardiostimulátorů na tisíc obyvatel jsme na pátém až sedmém místě. Jsou zde plně dostupné nejmodernější formy této léčby, včetně např. tzv. biventrikulární stimulace, při které se stimulují obě srdeční komory. Ta má význam především u nemocných s pokročilým srdečním selháním. Žádné věkové omezení přitom neexistuje, na našem oddělení jsme kardiostimulátor zavedli i stoleté pacientce. Hrazení této léčby probíhá standardně zdravotními pojišťovnami“ uvádí doc. Miloš Táborský – přednosta Kardiocentra Nemocnice Na Homolce.

Kam kráčí vývoj

„Aktuální je rozšíření implantátů, se kterými by pacient mohl být vyšetřen magnetickou rezonancí, protože ta se stává základní vyšetřovací metodou v kardiologii. To je již ve fázi klinických zkoušek. Odhaduji, že rutinní použití těchto přístrojů bude možné během dvou – tří let. Dalším úkolem je prodloužení životnosti přístrojů. V dohledné době je reálné dosáhnout osmi až deseti let. Očekáváme také nástup plně automatických systémů. Otevřenou cestou je další rozvíjení domácí monitorace, kdy lékař může funkci kardiostimulátoru kontrolovat na dálku. Brzy by možná mohli takto své pacienty sledovat i praktičtí lékaři,“ naznačuje některé další horizonty doc. Táborský.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.