Choroby oběhové soustavy

Onemocnění srdce a cév

Kardiochirurgové z Nemocnice Na Homolce provedli v listopadu 2018 už 150. robotickou operaci srdce. Operace je výjimečná hlavně proto, že jde o plastiku mitrální chlopně provedenou miniinvazivně. Tato takzvaně záchovná operace mitrální chlopně s pomocí robotického zařízení Da Vinci Xi je součástí ne ..
Od 90. let klesá v České republice celková úmrtnost a výrazně se prodlužuje doba dožití u mužů i žen. Největší měrou se na tom podílí snižování úmrtnosti v důsledku kardiovaskulárních onemocnění (KVO), hlavně ischemické choroby srdeční a cévních mozkových příhod. Jenže, prodloužila se doba prožitá v ..
Kardiovaskulární onemocnění stojí jen v ČR za více než 60 tisíci úmrtími ročně, což představuje více než polovinu úmrtí v naší zemi. Jsou závažná sama o sobě, nicméně v kombinaci s chřipkou se jejich riziko ještě zvyšuje. Onemocní-li kardiak chřipkou, může se jeho základní onemocnění dramaticky zhor ..
Včasný intervenční zákrok, dodržování následné léčby a důsledná úprava životního stylu vedou u naprosté většiny pacientů, kteří prodělali infarkt myokardu, k návratu ke kvalitnímu životu bez výrazných limitací. Česká republika patří na první místo v Evropské unii vczáchytu a léčbě akutních infarktů ..
Jsou nepříjemné a neestetické; co hůře, mohou být známkou zdravotních problémů s dlouhodobými důsledky. Řeč je o otocích dolních končetin, břicha nebo dokonce plic. Právě ty jsou jedněmi z typických příznaků chronického srdečního selhání, kterým trpí minimálně 15 milionů Evropanů a do života vstoupí ..