V léčbě onkologických pacientů má ČR stále co dohánět

Byť se v naší zemi za poslední roky udělal velký pokrok jak v informovanosti a samotné onkologické péči jako takové, máme především ve vztahu k prevenci rakoviny a dostupnosti moderní léčby stále co dohánět. Podle statistik Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je odhadované pětileté přežití u vybraných onkologických onemocnění v Česku nižší, než je průměr zemí OECD. Naopak úmrtnost na rakovinu je v ČR celkově nadprůměrná.

Každoročně je v České republice nově diagnostikováno na 80 000 zhoubných novotvarů, celkově zde žije více než 450 000 pacientů se zhoubnými nádory, přičemž okolo 27 000 těchto pacientů každoročně svému onemocnění podlehne. Přes tato vysoká čísla u nás ale komplexní přístup ke snižování rizikových faktorů souvisejících se vznikem nádorových onemocnění stále chybí. Zejména máme rezervy ve včasné diagnostice a následném okamžitém zahájení léčby tím nejúčinnějším lékem. Bohužel o nasazení nejmodernější léčby nerozhoduje jen případná vhodnost pro určitého pacienta, ale často právě finanční náročnost, která větší využití těchto nových metod, přinášejících pacientům jednoznačně vyšší komfort v léčbě, neumožní.

Příkladem zmiňme například v současnosti hodně diskutovanou léčbu nanočásticemi či léčbu biologickou, která se u nás nasazuje jen minimálnímu počtu pacientů, právě z důvodů značné finanční náročnosti.

Přitom jakékoliv zrychlení a zefektivnění léčby má jednoznačně pozitivní dopad. Na pacienta a jeho rodinu v první řadě a pro stát samozřejmě také. Protože čím dřív se takový jedinec vrátí do běžného života, tím dřív zase do ekonomického systému bude spíše přispívat než z něj čerpat.

Obecné povědomí o dlouhodobém podfinancování našeho zdravotnictví samo o sobě nestačí, nicméně i jen to, že v nejvyšších patrech naší společnosti se čím dál víc mluví o potřebě nových jednání s odbornými společnostmi a zdravotními pojišťovnami snad konečně povede ke kýženému cíli, tedy k lepší dostupnosti nových a moderních léčiv pro pacienty.

Světový den proti rakovině –„Právo na kvalitní léčbu má každý pacient“

Důležitost prevence a včasné zahájení kvalitní a moderní léčby připomíná každoročně Světový den boje proti rakovině stanovený Mezinárodní unií proti rakovině (UICC) na 4. února. Toho dne byla v roce 2000 slavnostně podepsána Pařížská charta proti rakovině. Letos je tento den věnován odbourávání čtyř základních mýtů, které kolem rakoviny stále existují. Mýty týkající se rakoviny jsou různé – např. že o rakovině by se nemělo mluvit nebo že s rakovinou nelze nic dělat. Nebo dokonce že onkologický pacient nemá nárok na správnou léčbu. „Každý pacient má jednoznačně právo na správnou léčbu, za rovných podmínek a pro všechny. V České republice bylo v oblasti boje proti rakovině uděláno hodně. Existují specializovaná onkologická centra, máme Národní onkologický program a také onkologické registry sbírající důležitá data o léčbě. Stále však nelze říci, že je přístup v otázce léčby ke všem stejný. Stále záleží na tom, z jakého regionu jste, zda vám rakovinu diagnostikovali v létě nebo před koncem roku (kdy specializovaným centrům docházejí peníze a odkládají léčbu na příští rok) apod. Také je obvyklé, že moderní léky jsou v jiných evropských zemích dostupné pacientům dříve než pacientům českým,“ komentuje situaci u nás Jana Koželská, předsedkyně onkologického centra Arcus, nositelka Ceny Olgy Havlové a signatářka Pařížské charty proti rakovině.

Nejdůležitější informací, kterou bychom vám tímto textem ale chtěli předat, zůstává apel na každého jednotlivce, aby nebyl ke svému zdraví lhostejný, všímal si u sebe jakýchkoliv změn a včas každou pochybnost řešil návštěvou minimálně u svého obvodního lékaře, který by vás měl nasměrovat k případným dalším vyšetřením.

Zdraví je to nejcennější co máme, tak se prosím o něj náležitě starejme.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.