AUDIO: V sobotu 11. dubna je Světový den Parkinsonovy nemoci

Předseda Společnosti Parkinson, ing. Václav Veselý dobře ví, že není radno zůstávat se svým onemocněním v ústraní a sám, ale pomáhá sdružování lidí se stejným problémem, výměna zkušeností apod. Specifické projevy onemocnění se například často zaslouží o to, že nemocní jsou považováni za opilce nebo narkomany a dostávají se do nepříjemných situací.

Parkinsonova nemoc je charakterizována jako závažné neurologické onemocnění. Jeho výskyt je několikanásobně vyšší mezi lidmi staršího věku. Ačkoli zpravidla nezkracuje délku života pacienta, přináší s sebou řadu omezujících projevů, které výrazně ovlivňují jeho kvalitu. Celosvětově je vynakládáno značné úsilí na zjištění příčin vzniku a léčby této doposud nevyléčitelné nemoci. V České republice je přibližně 10 – 15 tisíc lidí trpících Parkinsonovou nemocí. Pravidelně navštěvují své lékaře-neurology, kteří se snaží dostupnými prostředky nemoc zastavit, nebo alespoň zpomalit.

Co však medicína do jisté míry nedokáže

 • Vytvořit duševní a psychickou rovnováhu nemocného.
 • Vyřešit mezilidské vztahy.
 • Naučit pacienta důležitým návykům v oblasti stravování, pitného režimu, chůze, řeči a rytmu života.
 • Využívat možností aromaterapie, muzikoterapie, canisterapie, hippoterapie.
 • Zlepšit fyzickou kondici pomocí fyzioterapie.

Tyto úkoly na sebe, vedle rodiny, převzala v roce 1994 Společnost Parkinson, o. s., nezisková pacientská organizace, která vznikla za podpory lékařů z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN.

 • Posláním a cílem Společnosti Parkinson, o. s., je pomáhat lidem postiženým Parkinsonovou nemocí, zlepšovat jejich životní podmínky, učit žít nemocné a jejich životní partnery s touto i přes intenzivní léčbu gradující nemocí a bojovat s ní.
 • Jejími členy jsou nemocní s Parkinsonovou nemocí, jejich příbuzní, lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti a sympatizující veřejnost.
 • Členství ve Společnosti Parkinson, o. s., je dobrovolné a bezplatné.
 • Pozornost je věnována spolupráci s odbornými lékaři-neurology, psychology, fyzioterapeuty, právníky atd.
 • Společnost má v současné době cca 2550 členů, z nichž ¼ je začleněna do 20 klubů rozmístěných po celé České republice.
 • Už jenom tím, že společnost a její kluby zvou své členy na společné akce, kde se všichni se svou nemocí cítí sobě rovni, velice napomáhá k zlepšení duševní a psychické rovnováhy.
 • Společnost organizuje pro své členy týdenní nebo 14denní rekondiční pobyty hotelového typu. Program je zaměřený především na fyzickou aktivitu – cílem je naučit nemocné, jaké cviky a jakým způsobem je cvičit. Druhou neméně důležitou aktivitou je průprava poruch a vad řeči – logopedie. Změna prostředí, možnost komunikace, aktivní program po celou dobu pobytu, pravidelná strava a různé formy relaxace (sport, procházky, masáže a večerní společenský kulturní program) mají na nemocné velice pozitivní vliv.
 • Další možností, jak zapomenout na své zdravotní problémy, je aktivní činnost v některém z klubů Společnosti.
 • Kluby kromě pravidelných schůzek (minimálně jednou za měsíc) organizují pro své členy pestrý program. Každý klub zajišťuje pravidelný docházkový tělocvik, případně cvičení v bazénu a také logopedii. Kromě těchto pohybových aktivit připravuje různé výlety, sportovní a kulturní akce, setkání klubů apod.
 • Kluby pořádají i různé přednášky, které připravují naši přední neurologové, odborní garanti klubů, případně zastánci alternativní léčby. V neposlední řadě to jsou i diskuse, kde si předávají navzájem své zkušenosti sami parkinsonici.
 • Podstatnou roli hraje psychická pohoda a dobré rodinné zázemí, neméně důležitý je samotný přístup nemocného.
 • Řadu dalších informací může pacient získat z časopisu PARKINSON, který Společnost vydává čtyřikrát do roka a pro členy Společnosti je rozesílán zdarma.
 • Pro ty, kteří mají přístup na internet, jsou určeny webové stránky Společnosti – www.parkinson-cz.net.

Aktivity ke Světovému dni Parkinsonovy nemoci

 • 10. dubna 2009: Benefiční koncert za účasti Gabriely Vránové v kostele sv. Vavřince v Hellichově ulici od 19.00 hod. Praha
 • 11. dubna 2009: Výstup na horu Říp aneb i s Parkinsonovou nemocí se dá jít dál (výstup pacientů s PN) na horu Říp

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.