Neboli tremor. Jsou to mimovolní pohyby různých částí těla, nejnápadněji rukou. Může být patrný v klidu či naopak souviset s pohybem, který může být třesem znesnadněn. Je způsoben nemocemi neurologickými, interními a jinými.

Související nemoci