AUDIO: Diagnostika a léčba Parkinsonovy choroby

Hluboká mozková stimulace není jako léčebná metoda vhodná pro všechny pacienty s Parkinsonovou chorobou. Mohou ji s výhodou využít ti nemocní, kteří jsou v pokročilém stadiu onemocnění, trpí kolísáním stavu, zpravidla provázeném též mimovolními pohyby. Podrobnosti má prof. Evžen Růžička, přednosta Neurologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.

Dnešní medicína nedokáže nemoc vyléčit. Existuje ale účinná léčba, která dokáže odstranit nebo zmírnit mnoho vážných příznaků, to znamená odstranit příčinu vzniku neurodegenerace a obnovit nervové buňky.

Diagnóza „Parkinsonova choroba“

Lékaři ji stanovují především klinicky na základě příznaků nemoci a na základě reakce těchto příznaků na léčbu (zejména podle toho, jak příznaky vymizí po podání léku L-DOPA). V diagnostice se dále využívají zobrazovací metody, jako například magnetická rezonance (ta však spíš vyloučí, zda nejde o jiné onemocnění) a jiné.

Léčba

U Parkinsonovy choroby je především farmakologická. Spočívá v podávání léku L-DOPA (prekurzor chybějícího neurotransmiteru dopaminu). L-DOPA se začala již jako uznávaná léčba používat v roce 1967, což představuje velmi významné datum pro pacienty s touto nemocí. Poprvé tento preparát použili jako léčbu v roce 1961 Birkmayer ve Vídni a Barbeau v Montrealu.
Jako doplněk léčby jsou důležité rehabilitace a správná životospráva. U těžších forem Parkinsonovy choroby, kdy léčba selhává nebo je její účinek vykoupen významnými vedlejšími příznaky, pak přichází ke slovu neurochirurgie.

Stereotaktická neurochirurgie

Je to subdisciplína obecné neurochirurgie. V této minimálně invazivní metodě pak neurochirurgové provádějí cílené zásahy ve vybraných shlucích nervových jader mozku, která jsou uložena v hlubokých strukturách, tzv. bazálních gangliích. Jedná se o:

  • Tzv. lezionální výkony (termoléze), které se dají popsat jako řízená destrukce malého okrsku nervového okruhu, který se podílí na patologických příznacích nemoci – tento okruh se vyřadí z funkce.
  • Neuromodulační léčbu, což je hluboká mozková stimulace pomocí trvale zavedených mozkových elektrod a implantovaného neurostimulátoru (většinou na hrudníku pod klíční kostí), který zásobuje elektrody elektrickými pulzy. Při této metodě lékaři zavedou do podobných oblastí mozku jako v případě řízených destrukcí nitromozkovou (intracerebrální) elektrodu, kterou napojí podkožním tunelem na implantovaný neurostimulátor, a tak zahájí elektrickou stimulaci, jež vede k ovlivnění celého komplexu propojených center řídících pohyb. Přesný mechanismus působení stimulace se zatím diskutuje.

Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce spolu s Neurologickou klinikou 1. LF UK v Praze tvoří Centrum pro léčbu extrapyramidových poruch pohybu, mezi které patří i Parkinsonova nemoc. Další obdobné zařízení pracuje jako Centrum pro léčbu abnormálních pohybů a parkinsonismu při 1. neurologické klinice LFMU, FN u v. Anny v Brně.
Nemocnice Na Homolce jako jediná v republice disponuje od roku 1992 unikátním přístrojem – Leksellovým gama nožem. S jeho pomocí je rovněž možné provádět destruktivní zásahy (gama léze), gama nůž je však používán jen výjimečně, protože při záření není možné klinicky a elektrofyziologicky ověřit a peroperačně (v průběhu operace) kontrolovat správnost zaměření cíle (což při ostatních procedurách jde).

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.