Parkinsonova nemoc se netýká jen seniorů

Až 25 tisíc v České republice a více než šest milionů na celém světě – zhruba tolik lidí dnes trpí Parkinsonovou nemocí. Závažné onemocnění nervové soustavy se netýká jen seniorů, přibližně u 5 % pacientů propukne ještě před 40. rokem života. Zpomalení pohybů, ztuhlost končetin a celého těla, třes, porucha stoje a chůze spolu s problémy s artikulací jsou příznaky Parkinsonovy nemoci. Její včasnou diagnózu a zahájení léčby komplikuje skutečnost, že tyto projevy mohou být společné i pro jiná onemocnění. Parkinsonovu nemoc dokážou odhalit vyšetření ve specializovaných centrech ve VFN v Praze, FN U svaté Anny v Brně a ve FN Olomouc.

Parkinsonova nemoc se netýká jen seniorů Až 25 tisíc v České republice a více než šest milionů na celém světě – zhruba tolik lidí dnes trpí Parkinsonovou nemocí. Závažné onemocnění nervové soustavy se netýká jen seniorů, přibližně u 5 % pacientů propukne ještě před 40. rokem života. Zpomalení pohybů, ztuhlost končetin a celého těla, třes, porucha stoje a chůze spolu s problémy s artikulací jsou příznaky Parkinsonovy nemoci. Její včasnou diagnózu a zahájení léčby komplikuje skutečnost, že tyto projevy mohou být společné i pro jiná onemocnění. Parkinsonovu nemoc dokážou odhalit vyšetření ve specializovaných centrech ve VFN v Praze, FN U svaté Anny v Brně a ve FN Olomouc.

Parkinsonovu nemoc popsal jako první v roce 1817 londýnský lékař James Parkinson. Jde o jedno z nejčastějších degenerativních onemocnění, které postihuje zejména lidi ve věku 50 – 60 let. Přímo souvisí s úbytkem mozkových buněk, které produkují dopamin – látku důležitou pro přenos signálů v mozku a tím i ovládání pohybů. Příčiny jeho vzniku doposud nejsou známy. Podle vědců může být důsledkem genetických dispozic, virové mozkové infekce nebo expozice toxických látek.

Ačkoliv se onemocnění nedá trvale vyléčit, odborníci se shodují, že jeho příznaky lze účinně tlumit také pomocí hluboké mozkové stimulace. „Tato metoda spočívá v zavedení tenkých elektrod do přesně vymezených míst v mozku, které jsou napojeny na neurostimulátor, umístěný v podkoží na hrudníku. Ten vysílá rychlé elektrické pulzy a mění chování stimulovaných mozkových center. Díky tomu dochází ke zlepšení klinických projevů nemoci,“ vysvětluje Doc. MUDr. Robert Jech, PhD., lékař specializovaného centra Neurologické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Metodu hluboké mozkové stimulace (DBS – Deep Brain Stimulation) pro léčbu neurologických onemocnění objevil před 25 lety francouzský neurochirurg prof. Alim Benabid.

Jedním z pacientů, kteří mají s metodou DBS osobní zkušenost, je Romana Skála-Rosenbaum. Parkinsonova nemoc ji zasáhla už v 31 letech. „V té době jsem měla dvě malé děti. V práci jsem postupně začala být limitovaná psaním a taky chůzí, která byla najednou obtížná. Pro léčbu hlubokou mozkovou stimulací jsem se rozhodla, když léky zabíraly méně a méně, ačkoliv se zvyšovaly jejich dávky. Vedlejší účinky začaly být spolu s projevy nemoci nesnesitelné. Díky metodě DBS mohu dnes vést o poznání hodnotnější život,“ vzpomíná pacientka.

Raná stimulace

Podle studie EARLYSTIM, zveřejněné v časopisu The New England Journal of Medicine v roce 2013, vykazuje metoda hluboké mozkové stimulace nadprůměrné výsledky i v počátečním stadiu onemocnění. Do dvouletého programu se zapojilo 251 nemocných ze 17 léčebných center v Německu a Francii. Závěry EARLYSTIM ukazují, že se účastníkům studie výrazně zlepšila kvalita života, a to téměř o 30 %. Pacienti také vnímali zlepšení v motorických dovednostech (o 53 %) a v každodenních aktivitách, jako jsou psaní, oblékání či chůze (o 30 %). „Pro vyhodnocení dlouhodobých účinků DBS u pacientů operovaných v časné fázi Parkinsonovy nemoci si však budeme muset ještě pár let počkat,“ dodává docent Robert Jech.

Parkinson v číslech

 • 6 300 000 lidí trpí Parkinsonovou nemocí po celém světě
 • až 25 000 je odhadovaný počet nemocných v České republice
 • 30 – i třicátníci mohou onemocnět Parkinsonem
 • 9 – až o tolik let se v průměru zkrátí život parkinsonika
 • 25 – před tolika lety byla objevena DBS

DBS v zajímavostech

 • metoda se v České republice poprvé zavedena v Centru extrapyramidových onemocnění Neurologické kliniky VFN a Nemocnice Na Homolce v roce 1998
 • DBS se dále používá v léčbě těžkého třesu končetin, epilepsie, dystonie a obsedantně kompulzivní poruchy
 • během uplynulých 16 let se DBS použila v České republice u téměř 350 pacientů
 • technologii DBS pro léčbu neurologických onemocnění vyvinul Medtronic na základě objevu francouzského neurochirurga prof. Alima Benabida před více než 25 lety
 • od svého zrodu prošla technologie řadou vylepšení a bylo jí úspěšně ošetřeno více než 100 tisíc pacientů po celém světě

Parkinsonici sobě

Světový den Parkinsonovy nemoci (11. 4.) upozorňuje širokou veřejnost na závažnost tohoto onemocnění. Čeští pacienti a jejich blízcí se mohou účastnit akcí na různých místech republiky:

 • Krabčice: Výstup na horu Říp 2014, 13. 4. dopoledne, společnost Parkinson
 • Brno: Výstup brněnských Parkinsoniků na hrad Špilberk, 12. 4., Parkinson klub Brno
 • Olomouc: Výstup na Svatý Kopeček, 12. 4. dopoledne, Parkinson klub Olomouc
 • Rožnov pod Radhoštěm: Světový den Parkinsonovy nemoci v Rožnově pod Radhoštěm, 12. 4., Parkinson Slovácko, Klub Parkinson Rožnov pod Radhoštěm a Klub Parkinson Ostrava

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.