Poprvé od roku 1990 stoupl loni a předloni počet potratů v ČR

Trend dlouhodobého snižování počtu potratů v ČR loni a předloni ustal. Celkový počet potratů se loni proti předchozímu roku zvýšil o 529 případů a dosáhl téměř 41.500. V roce 2007 se počet potratů zvýšil poprvé od počátku 90. let. Vyplývá to z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Loni a předloni poprvé od roku 1990 stoupl také počet umělých ukončení těhotenství. Prezident České gynekologické společnosti Vladimír Dvořák řekl, že to není tak vysoké číslo, aby znamenalo jednoznačné zvyšování umělých ukončení těhotenství.

„Nemyslím si, že by ten nárůst nějak pokračoval. Ten počet bude spíš stagnovat, nebo klesat,“ řekl.
Z žen, které potratily, loni přerušilo těhotenství uměle 62 procent, samovolně potratilo asi 34 procent žen, více než tři procenta potratů byla kvůli mimoděložnímu těhotenství. Počet umělých přerušení těhotenství se oproti loňskému roku zvýšil asi o 350 případů.
Zvyšování počtu samovolných potratů může souviset s vyšším počtem chtěných těhotenství, na který lze usuzovat z rostoucího počtu živě narozených. V současné době rodí podle statistiků velmi početná skupina žen narozených v populační vlně poloviny sedmdesátých let. Těhotenství těchto žen, kterým je kolem třiceti let, provází podle gynekologů i vyšší zdravotní rizika, neboť ideální biologické podmínky pro těhotenství má žena dříve.
Více než tři čtvrtiny umělých přerušení těhotenství tvoří miniinterrupce, které se provádějí do 8. týdne od početí. Do této doby se vykonaly téměř tři čtvrtiny všech potratů.
Nejvíce potratů se eviduje mezi vdanými ženami (46 procent). Nejčastějšími žadatelkami o umělé přerušení těhotenství jsou ženy se dvěma dětmi (asi 33 procent). Následují je ženy bezdětné (29 procent) a ženy s jedním dítětem (26 procent). Relativně stabilní zůstává struktura potratů podle nejvyššího dosaženého vzdělání ženy. Téměř dvě třetiny potratů připadají na středoškolačky, což je silně ovlivněno jejich početností v populaci. Potraty cizinek představují necelých osm procent z celkového počtu.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.