Zdravé oko – čisté a jasné do duše okno!

Oční vady jsou jedny z nejrozšířenějších onemocnění, moderní medicína je ovšem ve většině případů dokáže úspěšně léčit. Jak dosáhnout maximální kvality zraku v jakémkoliv věku? Na tuto a další otázky odpovídali oční chirurgové z brněnské kliniky Lexum.

Docentka Zuzana Hlinomazová
Docentka Zuzana Hlinomazová

Docentka Zuzana Hlinomazová zodpověděla otázky o možnostech korekce dioptrií pomocí laserových zákroků.

Zejména mladí a aktivní lidé s očními problémy (například s krátkozrakostí) řeší, jak nahradit nepraktické nošení brýlí, tedy zda používat kontaktní čočky nebo jít na laserový zákrok. Mají mladí lidé zájem o řešení laserovým zákrokem?

Právě v této věkové kategorii jsme zaznamenali výrazný meziroční nárůst klientů, což souvisí s tím, že lidé si uvědomují stále více výhody laserové operace, ať již ze zdravotního nebo ekonomického hlediska.

Kontaktní čočky představují jednu z možností, jak korigovat oční vadu bez použití dioptrických brýlí. Je však používání čoček bezpečné?

K hlavním rizikům nošení kontaktních čoček patří samotná manipulace s čočkou. Při nedostatečné zručnosti v této oblasti či špatných návycích při nasazování a vyndávání čočky může dojít k podráždění spojivky oka a dokonce k poranění povrchové vrstvy rohovky (erozi epitelu). Takto poškozený povrch oka se pak může snadno infikovat. Oční infekce mohou být způsobeny bakteriemi, plísněmi, viry a amébami, jež se bohužel vyskytují úplně všude kolem nás. Závažným onemocněním je rohovkový vřed, který vzniká průnikem mikroorganismů porušeným epitelem rohovky do hlubších vrstev. Oko je velmi citlivý orgán, a tak je náchylnost k očním infekcím celkem pochopitelná.

Mnoho lidí se ovšem může operace očí obávat a raději nosí právě kontaktní čočky. Co byste jim vzkázala?

Mezinárodní odborné studie, které se zabývaly srovnáním rizik operací refrakčních vad a každodenním nošením čoček, dokazují, že jsou obavy zbytečné. Jeden z posledních výzkumů, srovnávajících rizika poškození zraku způsobených laserovými operacemi a dlouhodobým nošením kontaktních čoček, uvádí, že v některých případech mohou být kontaktní čočky rizikovější – obzvláště čočky určené k prodlouženému nošení. Laserový zákrok také v některých případech dovede korigovat oční vadu mnohem přesněji a kvalitněji. Obojí je sice bezpečné a efektivní, dlouhodobé nošení čoček je ovšem riskantnější v závislosti na hygieně.

A jak vypadá ekonomické srovnání korekce zraku pomocí kontaktních čoček nebo pomocí laserového zákroku?

Operace refrakčních vad představuje sice jednorázovou finanční zátěž (cca 40 – 55 tisíc korun, v případě akčních nabídek u laserových zákroků je to ještě výrazně méně – v ceně pořízení průměrně kvalitních brýlí), ovšem za kontaktní čočky a brýle člověk během svého života utratí více než 100.000 Kč. Operace navíc představuje trvalé řešení, zcela odpadnou dosavadní problémy s údržbou čoček.

Docentka Šárka Skorkovská
Docentka Šárka Skorkovská

Docentka Šárka Skorkovská se rozpovídala o zeleném zákalu, plíživém onemocnění ohrožujícím zrak.

Zelený zákal může vést k vážnému poškození zraku

Zelený zákal (odborně glaukom) je onemocnění, které má za následek poškození očního nervu. Jedním z důvodů může být vysoký nitrooční tlak, který by si měli lidé pravidelně nechat kontrolovat očním lékařem. „Pokud se zelený zákal neléčí, vede k vážnému poškození zraku, které může skončit i úplným oslepnutím,“ upozorňuje docentka MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.

Je glaukom onemocnění závažné, resp. může skončit třeba až slepotou?

Glaukom (zelený zákal) je závažné oční onemocnění, které probíhá velmi dlouho bez jakýchkoliv příznaků spojených se zhoršením zrakových funkcí. Proto někdy bývá toto onemocnění diagnostikováno pozdě, již ve stádiu trvalého postižení zrakových funkcí daných atrofií zrakového nervu. Glaukom dnes charakterizujeme jako neurodegenerativní onemocnění, které vede k nevratným změnám zrakového nervu spojeným s úbytkem zrakových funkcí. Jedná se o chronické, progresivní onemocnění obvykle se zvýšeným nitroočním tlakem, se změnami na zrakovém nervu ve vrstvě nervových vláken sítnice a s následným úbytkem zorného pole.

Co je na tomto očním onemocnění pro pacienta nejvíce nebezpečné?

Nebezpečné je to, že glaukom, jak jsem již zmínila, nemá dlouho žádné příznaky, které by pacienta včas přivedli k očnímu lékaři. Glaukom nebolí, velmi dlouho nezhoršuje vidění, proto musíme pacienty s rizikem glaukomu cíleně v populaci vyhledávat, abychom mohli glaukom včas diagnostikovat a začít léčit. Jedině tak lze předejít rozvoji nevratných glaukomových změn. Za nejvýznamnější rizikový faktor je považován vyšší nitrooční tlak. Normální hodnoty nitroočního tlaku se pohybují mezi 10 až 21 mmHg. Vysoký nitrooční tlak snižuje průtok krve zrakovým nervem a blokuje takzvaný axoplasmatický tok důležitý pro normální funkci nervových buněk zrakového nervu.

Kolik lidí je v České republice glaukomem ohroženo?

V roce 2005 bylo v ČR pro onemocnění glaukom dispenzarizováno zhruba 277 tisíc pacientů, z toho ve věkové skupině do 19 let bylo přes 4 700 pacientů, 147 tisíc pacientů od 20 do 64 let a ve věkové kategorii nad 65 let to bylo 125 tisíc pacientů. Glaukom patří na přední místo mezi příčinami slepoty, na které se podílí v celosvětovém měřítku 13 %.

Jak se dnes glaukom léčí a je již vyléčitelný?

Léčba glaukomu je stále zaměřena především na snížení nitroočního tlaku na hodnoty, při kterých nedochází u konkrétního pacienta k progresi glaukomových změn zrakového nervu a zorného pole. V konzervativní léčbě glaukomu se používají léky ve formě očních kapek snižující tvorbu nitrooční tekutiny nebo zvyšující její odtok. Další skupinou léků jsou látky působící osmoticky na snížení nitroočního tlaku. Pokud je konzervativní léčba nedostatečná, provádí se léčba laserová. Tento typ léčby provádíme u pacientů ambulantně za použití různých typů laserů a laserových zákroků podle typů glaukomu. Chirurgická léčba glaukomu je nutná tehdy, když se ani při maximální léčbě nedaří nitrooční tlak snížit na takové hodnoty, při kterých nepokračují glaukomové změny. Indikace konkrétního chirurgického výkonu záleží na typu glaukomu a nevede k jeho vyléčení na rozdíl například od operace šedého zákalu. Glaukom není v současnosti jednorázově vyléčitelný a jeho léčba je trvalá.

Doktor Jakub Ventruba
Doktor Jakub Ventruba

Doktor Jakub Ventruba přiblížil nejčastěji prováděnou oční operaci, kterou je odstranění šedého zákalu.

Šedý zákal hrozí ve stáří každému

U starších lidí je šedý zákal jedním z nejčastějších onemocnění očí. Tvorbě kvalitního obrazu na sítnici brání zákal čočky, kterému se navíc nedá předcházet. Šedému zákalu s největší pravděpodobností nikdo neunikneme – nejrizikovější skupinou jsou totiž lidé starší 65 let. „Ve věkové skupině nad 75 let jím trpí dokonce až 70 % populace. Šedý zákal ovšem může postihnout i děti nebo dokonce novorozence. V České republice se tak problematika šedého zákalu týká až půl milionu lidí,“ doplňuje MUDr. Jakub Ventruba, Ph.D.

Podle čeho určíte, jaký typ zákroku odstranění šedého zákalu je pro pacienta tím nejlepším řešením?

Prvním faktorem je představa pacienta o jeho pooperačním vidění, nároky na kvalitu vidění a nezávislost na brýlích. Tyto představy jsou pak konfrontovány s pacientovým stavem očních struktur, zejména s parametry rohovky, s přítomností očních onemocnění (rohovky, závěsného aparátu čočky, sítnice, zrakového nervu a dalších). Pro jednoho pacienta může být nejlepším řešením implantace multifokální čočky, pro druhého třeba čočka jednoohnisková torická (řešení astigmatismu).

O indikace jakých čoček je mezi pacienty v současnosti největší zájem?

Největší zájem je o jednoohniskové asférické hydrofóbní čočky umožňující vynikající vidění do dálky i za zhoršených světelných podmínek. Dále pak o čočky trifokální, s nimiž pacient vidí bez brýlí na více vzdáleností.

Má operace katarakty trvalý výsledek? Není možné, že bude klient muset za několik let opět na operaci?

Operace katarakty s kvalitní nitrooční čočkou má trvalý výsledek, čočka se v čase již nemění a žádná další operace čočky není nutná. Někdy se můžeme setkat s tzv. sekundární kataraktou, ale to již není onemocnění čočky, ale původního čočkového pouzdra, které může s přibývajícími roky také zašednout. Léčba tohoto zákalu je také velice efektivní, rychlá a bezbolestná a používá se k ní laser.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.