Vyřešte šilhání jednou pro vždy

Vyřešte šilhání jednou pro vždy

Mohlo by se zdát, že strabismus neboli šilhání je pouze estetickým problémem. Je to však mnohem složitější. Vždy je spojeno s poruchou prostorového vidění nebo dvojitým viděním. A nejen to, postižené osobě také často přináší i mnoho psychických útrap.

V současnosti se šilhání léčí již v dětství a to metodami okluzivní terapie, speciálním cvičením a v neposlední řadě také pomocí chirurgického zákroku. I mezi dospělými se však můžeme se šilháním setkat, na sto dospělých průměrně připadají dva s touto poruchou. Důvody jsou různé, příčinou může být neléčená nebo nevhodně léčená tupozrakost v raném dětství, nevhodně vedená operace šilhání, vrozené vady okohybných svalů a nervů, úrazy a podobně. Šilhání, které se projeví až v dospělosti, je doprovázeno dvojitým viděním, které člověka velmi obtěžuje a omezuje v normálním životě.

Jak k šilhání dochází?

Za normálních okolností se na určitý pozorovaný bod zaměří obě oči. Mozek pak spojí obrázky z obou očí do jednoho prostorového (trojrozměrného) obrazu. Pohyb oka je ovlá¬dán šesti okohybnými svaly, dva ovlivňují pohyb oka do stran a čtyři svaly pohybují okem nahoru a dolů. Přesné zaměření obou očí na jeden sledovaný předmět tedy závisí na doko¬nalé činnosti celkem dvanácti okohybných svalů. Pokud dojde z jakýchkoli důvodů k poruše součinnosti svalů, objeví se šilhání a s ním spojené problémy. Pokud je totiž jedno oko odchýlené od druhého, získává mozek dva rozdílné obrazy – z každého oka jiný. U malých dětí si s tím mozek poradí, naučí se obraz z uchýleného oka ignorovat a zpracovává pouze správný obraz sledovaného předmětu. U šilhajícího oka však hrozí tupozrakost. U dospělých mozek obraz z uchýleného oka není schopen igno¬rovat, a tak šilhání provází obtěžující dvojité vidění.

Problém lze s úspěchem řešit

Šilhání je problém, jehož řešení závisí na mnoha faktorech, které po důkladném vyšetření vyhodnotí jen oční lékař. U dospělých se problém úspěšně řeší, a to pomocí operace technikou nastavitelných stehů.

„Provedení zákroku není nijak omezeno věkem, takže k operaci je možné přistoupit ve třiceti, ale i v šedesáti letech. Při operaci šilhání dochází k úpravě délky okohybných svalů nebo místa jejich uchycení na povrchu oční koule (bělima). Technika nastavitelných stehů je jedinečná v tom, že po ukončení operace umožňuje lékaři doladit postavení očí podle jejich polohy – jemným „dotažením“ stehů dokáže lékař upravit pozici okohybných svalů pro dokonalý kosmetický efekt,“ říká MUDr. Kristina Vodičková z brněnské oční kliniky.

Žádoucího kosmetického efektu dosáhne po první operaci 92 % operovaných pacientů. U celkem malého počtu pacientů (přibližně u jednoho ze třinácti) je nutné doladit polohu očí dodatečně doplňkovým zákrokem (cca tři až šest měsíců po operaci).

Úspěšná operace změní život všem operovaným jak z kosmetického, tak ze zdravotního hlediska. Zlepšuje prostorové vidění a přináší větší pohodu při čtení, sledování televize i při řízení.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.