Přes polovinu lidí má poruchu, která brání sledovat 3D filmy

Přes polovinu lidí má podle očních lékařů poruchu schopnosti současně pozorovat oběma očima, což jim může působit potíže při sledování 3D filmů. Dalších několik procent trpí tupozrakostí nebo šilháním, které jim sledování těchto filmů zcela znemožňují. 3D filmy tak nečekaně pomáhají odhalit potíže se zrakem, a to například i u dětí. U nich včasné odhalení a léčba přispějí k tomu, že pak lépe zvládají školu.

Oční lékaři vysvětlují obtíž s 3D filmy tím, že také oči musejí být 3D, aby dokázaly vnímat trojrozměrný obraz. 3D film se skládá ze dvou obrazů promítaných na plátno. Každý z nich vnímá člověk jedním okem a do jednolité trojrozměrné podívané se obrázky spojují až díky mozku.

Pro mozek je však velmi obtížné nebo rovnou nemožné spojit oba obrazy, pokud jeden z nich není okem vnímán zcela správně. Z toho vyplývá, že ne každý návštěvník kina nebo majitel 3D televize je schopen užít si revoluční 3D podívanou. Zrakové obtíže tak působí jako překážka sledování trojrozměrného promítání.

„Celkem 56 procent lidí mezi 18 až 38 lety má porušenou schopnost binokulárního vidění, dalších pět procent trpí tupozrakostí nebo šilháním,“ uvádějí oční lékaři. Pro některé lidi s porušeným binokulárním viděním však je podle nich šance na zlepšení. Pomocí speciální léčby se naučí prostorovému vnímání.

Lékaři zároveň upozorňují, že na možnou poruchu zraku by měli rodiče myslet dřív, než začne dítě chodit do školy. Čtvrtina školáků prý trpí nějakou oční vadou. První oční vyšetření by dítě mělo absolvovat do tří let věku. Pokud se zachytí například vrozené šilhání včas, má dítě šanci, že se vada zcela upraví. Pokud ale onemocnění zůstane neléčeno, vyvine se tupozrakost a léčba je složitější.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.