Post-covidový syndrom může zasáhnout i oči.

Od začátku koronavirové epidemie bylo onemocnění covid-19 v České republice prokázáno u téměř 1,7 milionu lidí. Ti, kteří se vyléčili, se však mohou potýkat s takzvaným post-covidovým syndromem, tedy zdravotními obtížemi, jež přetrvávají i v době, kdy se tělo zbavilo samotné nákazy. Patří mezi ně mimo jiné zrakové obtíže nespecifického rázu, které pozorují odborníci z očních klinik.

Bolesti hlavy, potíže s dýcháním, kašel, přetrvávající únava, anebo také potíže se zrakem různého charakteru a intenzity. Tyto příznaky mohou pacienty provázet i dlouhé týdny nebo dokonce měsíce poté, co byli pozitivně testování na covid-19. Přestože tedy nemoc ustoupí, je důležité symptomy nepodceňovat a vyhledat specializované ambulance. „Z našich zkušeností je prokázáno, že lidé mají potíže nespecifického rázu. Někdo trpí bolestmi za očima, velice často se po prodělání covidu objevují příznaky celkové únavy těla. Rezervy, které máme, včetně těch v očích, jsou vyčerpány,“ uvádí MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize.

Oslabené tělo těžko kompenzuje potíže

Přestože se epidemiologická situace v České republice zlepšila, do ordinací očních lékařů stále přicházejí lidé, kteří se potýkají se zrakovými obtížemi. Oftalmologové potvrzují, že s věkem přibývají problémy se zaostřováním do blízka, nicméně u pacientů, kteří prodělali covid-19 tyto potíže přicházejí i o deset let dříve, než je běžné. Zároveň vyvstávají různé obtíže, které by zdravé tělo jinak kompenzovalo, oslabený organismus si s ním ovšem tak dobře neporadí. „Například mladý kluk, který dosud viděl dobře, k nám přichází s tím, že nevidí do blízka, večer mu plave písmo, je zdvojené…,“ popisuje jeden z typických případů primářka Valešová. Některé potíže si navíc pacienti zprvu sami nemusí vůbec uvědomovat. Objevují se kupříkladu skrytá šilhání, na která člověka upozorní přátelé. „Pacient jen začne vnímat velmi nepohodlné vidění do blízka a neví přesně proč. Bývá unavený, musí obtížně hledat vhodnou vzdálenost textu, na kterou si má správně nastavit čtení. Může mít mírně zdvojený text nebo tzv. plovoucí text, večer přichází únava, tlak a bolest za očima,“ vyjmenovává oční lékařka další příznaky takzvaných nespecifických očních obtíží. Ty se projevují nejen po prodělání covid-19, ale zhoršené vidění může umocnit i přemíra používaných on-line technologií, kterým byli lidé vinou koronavirové epidemie a restriktivních opatření vystaveni. Časté používání počítačů, tabletů a smartphonů si totiž vyžadovalo nadměrné zatížení očí prací do blízka.

Dioptrie někdy nestačí

Zhoršující se vidění často lidé připisují nutnosti nosit brýle nebo kontaktní čočky. Primářka Valešová ovšem upozorňuje, že oči jsou velmi komplexní systém a problémy se nemusí automaticky vyřešit korekcí prostřednictvím dioptrií – i když ta samozřejmě hraje zásadní roli. „V očích máme i svaly: jeden sval, který přeostřuje do blízka a do dálky, a pak okohybné svaly, jež provádějí pohyb doprava, doleva, nahoru a dolů, a pak mají na starosti i takzvané konvergenční pohyby, tedy pohyby k sobě a od sebe,“ objasňuje oftalmoložka. Když se totiž díváme do dálky, jsou oči víc od sebe, a když do blízka, přibližují se zase více k sobě. Tyto svaly mají sdruženou funkci: jak zaostřovací, tak i zmíněnou vergenční. „V současné době se často setkáváme právě s tím, že bývají dekompenzované a vznikají ony nespecifické potíže,“ sděluje Valešová poznatky ze své praxe. Existuje 6 vergenčních a 4 akomodační poruchy, které se ovšem mohou různě kombinovat. Jedná se tedy o složitou optometristickou práci a diagnostiku.

Základem je důkladné vyšetření

Potíže s viděním se mohou promítnout i do psychiky, jelikož ovlivňují práci, soustředění a potažmo celkovou kvalitu života. Proto odborníci doporučují všem, kteří se potýkají se zhoršením zraku po prodělání covid-19, anebo vinou home-office, aby neváhali navštívit očního lékaře a podstoupili pečlivé oční vyšetření. „Máme na klinice řadu specializovaných optometristů, kteří navrhují léčebné schéma,“ vysvětluje MUDr. Valešová. „Pacient nejprve absolvuje komplexní vyšetření. Je třeba přesně popsat, jaké potíže má, kdy a při jakých činnostech. Jak intenzivní potíže má, to znamená, zda má bolesti hlavy, nemůže přeostřit z blízka na dálku a opačně, má dvojité vidění na některou ze vzdáleností, pocit šilhání nebo mu někdo ze známých řekl, že šilhá… Dále pokračujeme vyšetřením případné zrakové vady a nasazením správné korekce,“ přibližuje optometristka Veronika Halíková z Oční kliniky NeoVize a dodává, že se setkává často s tím, že spousta pacientů nenosí žádnou korekci zraku, anebo ji má nesprávnou. V kombinaci s nároky na vidění, které dnešní doba přináší, si dříve nebo později zadělají na problémy s viděním. Během vyšetřování optometrista zároveň vyšetřuje kvalitu spolupráce očí speciálními testy, které vyhodnotí dle symptomů a norem a navrhne řešení na míru danému pacientovi.

Problémy bývají dočasného charakteru

Ti, u nichž se uvedené potíže s viděním objeví, nemusí však propadat panice. Primářka Lucie Valešová se domnívá, že nespecifické poruchy, které se v souvislosti s proděláním covid-19 objevují, mohou být pouze dočasná. „Očekáváme, že tyto poruchy by se mohly zase zlepšit a vrátit do relativně původního stavu,“ míní specialistka. Důležité je ovšem situaci nepodceňovat. „Hlavně nad tím nemávnout rukou s tím, že to bude dobré! Potíže vás mohou trápit půl roku nebo rok a je zapotřebí mít správné brýle, především u akomodačních poruch. U vergenčních poruch, to jsou právě poruchy souhybu očí, provádíme zase zrakové tréninky,“ upřesňuje Valešová způsob léčby. Zároveň předpokládá, že až oslabené tělo opět nabere sílu, bude mít více relaxace, pohybu venku a s ním spojené četnějšími pohledy do dálky, je velmi pravděpodobné, že část nespecifických očních problémů ustoupí a lidé se budou moci zase vrátit k tomu původnímu způsobu života.

Zrakový trénink pomáhá zbavit se nespecifických zrakových potíží

Únava očí, bolest hlavy, rozmazané vidění (do dálky i na blízko), dvojité vidění, ospalost, obtížná soustředěnost při čtení, tahání očí, pálení a slzení očí, hýbání slov na papíře, zhoršující se symptomy na konci dne… S uvedenými potížemi vedle správné korekce pomáhá i pravidelné procvičování očí pod vedením odborníků. „Proto jsme se na očních klinikách NeoVize zaměřili na tyto akomodační a vergenční potíže a vytvořili jsme speciální zrakový trénink,“ uvádí primářka MUDr. Valešová. Balíček obsahuje tři léčebná sezení. Nejprve pacienti podstoupí pečlivé vyšetření zraku v délce 45 minut a následné nasazení správné korekce. Poté jim bude navrženo řešení přímo na míru. Dostanou soubor speciálních pomůcek a zrakových testů, díky kterým budou provádět trénink každý den 10–15 minut. Cvičební blok trvá minimálně tři měsíce, ovšem pacienti mohou oči procvičovat i delší dobu, pokud budou cítit úlevu. Nejúčinnější jsou zrakové tréninky u lidí ve věku od 12 do 35 let, u starších pacientů efekt klesá, nicméně ve vyšším věku zase lze s potížemi pomoci díky takzvaným prismatickým sklíčkům. Jde o speciální skla ve tvaru optických hranolů. Opticky lámou světlo a způsobují mírný posun obrazu.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.