Nová prsa si po boji s rakovinou nechává vytvořit pětina žen

Výzkum ING Pojišťovny vedený ve spolupráci s Aliancí žen s rakovinou uvádí, že 54 % žen s diagnostikovanou rakovinou prsu muselo vzhledem k závažnosti onemocnění podstoupit odstranění prsu. Pro jeho rekonstrukci se následně rozhodla zhruba pětina z nich.

Tohoto průzkumu se zúčastnilo 206 žen starších 18 let, které onemocněly rakovinou prsu.

Rekonstrukce je možnost dostupná všem, ale…

V posledních letech prošly metody rekonstrukce prsu rychlým vývojem. V současnosti je možné provést odstranění prsu a jeho následnou rekonstrukci v krátké době po sobě nebo dokonce i v jedné době současně jako tzv. okamžitou rekonstrukci prsu. To však záleží na typu nádoru a jeho agresivitě.

Rekonstrukce prsů je plně hrazená zdravotní pojišťovnou. Standardně pojišťovna hradí jak samotný zákrok, tak i implantát. Ovšem jedná se pouze o základní typ implantátů. Pokud by pacientka chtěla výplň zaměnit za kvalitnější, které nejsou pojišťovnou hrazeny, stává se samoplátcem a musí uhradit nejen implantát, ale i samotný zákrok. V současnosti legislativa neumožňuje při volbě lepšího implantátu doplatit pouze částku přesahující cenu hrazeného základního implantátu. Není nabízena ani možnost, kdy by si pacientka zaplatila implantát a operaci uhradila zdravotní pojišťovna. Z tohoto důvodu musí někdy pacientky na zákrok čekat i dva roky, protože implantáty jsou drahé a počet rekonstrukcí je na dané období v určitém pracovišti omezený.

Většina žen volí pro rekonstrukci státní zařízení (96 %), zbytek pak zákrok absolvuje v zařízení soukromých. Sem spadá část žen, která upřednostňuje určitý komfort spojený s výběrem pracoviště, operatéra, implantátu a která se chce vyhnout omezením spojeným s operací ve státní správě.

Nejčastěji rekonstrukci podstupují ženy do 45 let

Pouze 21 % pacientek zvolilo po odstranění prsu jeho rekonstruování. Nejvíce jich bylo mezi ženami ve věku do 45 let, kde se pro tento krok rozhodlo 58 %, ve věku do 55 let to bylo již jen 25 %. S vyšším věkem zájem o rekonstrukci prsu razantně klesá. Ve věku do 65 let si ji nechalo udělat jen 13 %, ve věku nad 65 let pak 14 %.

„Psychika žen, které přišly vlivem této závažné nemoci o prsa, je velmi narušená. Mají obavy o svou budoucnost, vztah s partnerem, mnohé se cítí méněcenné a i celá onkologická i chirurgická léčba rakoviny prsu je náročná a psychicky i fyzicky vyčerpávající. Neměly by však rezignovat na své ženství. Většina žen nad padesát let, a někdy i mladších, si pravděpodobně říká, že si na život bez prsů zvyknou. Mnohé mají z další operace strach, jiné mají pocit, že na nich už tak nezáleží nebo se obávají finančních výdajů spojených s rekonstrukcí prsu. A pak jsou po zbytek života nešťastné. Překvapila mě ale výsledná čísla z výzkumu. To, že jen 54 % pacientek s rakovinou muselo podstoupit amputaci prsu, svědčí o velice úspěšné onkologické léčbě tohoto onemocnění a o rozmachu moderních konzervativních operačních metod. Na druhou stranu to, že se jen pětina pacientek rozhodla pro rekonstrukci prsu, svědčí spíše bohužel o tom, že nejsou často o možnosti rekonstrukce poučeny nebo správně informovány,“ říká plastický chirurg MUDr. Libor Kment.

Důležitá je podpora partnerů, narůstá spolu s věkem

Podpora partnerů při boji s touto závažnou nemocí je nedocenitelná. Mezi pacientkami, které se zúčastnily průzkumu a před nemocí žily v partnerském vztahu, zhruba u čtvrtiny (24,7 %) nemoc jejich partnerský vztah upevnila, u 58 % vztah zůstal jako před nemocí. Jen u 9,6 % vztah ochladl a 7,8 % pacientek se vztah rozpadl.

„Průzkum ukázal, že s rostoucím věkem výrazně ubývá případů, kdy by se ženám po prodělané rakovině prsu vztahy zcela rozpadaly. Nejčastěji vztah zůstává stejný jako před nemocí. Hůře jsou na tom ženy mladší. Mezi ženami, které rakovinou prsu onemocněly, nejmenší podporu partnerů přiznávají právě ženy do 45 let. Čtvrtina jejich vztahů se rozpadla,“ uvedla Helena Lazosová, ředitelka marketingu a vývoje produktů ING Pojišťovny.

„U žen v aktivním věku je patrné, že jejich partneři jsou na partnerčino onemocnění citlivější. Nejenže musí řešit samotné zdraví a léčbu partnerky, ale do hry vstupují i další aspekty. Například zabezpečení dětí v době, kdy se o ně partnerka nemůže postarat, nebo větší nároky na finanční stabilitu rodiny v době, když je žena na nemocenské a její příjem v rodině chybí. I to může být důvodem, že ne každý muž takovou situaci unese a zvýšené procento těchto mladších vztahů se rozpadne,“ vysvětluje Eva Knappová, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.