Prevence trombofilie po operaci

Otázka

Je dostatečně dlouhá a bezpečná doba pro užívání léku Xarelto 10 mg po celkové náhradě kyčelního kloubu 28 dní?. V době operace to byly nejdříve injekce Clexane, a pak návazně tablety Xarelto 10 mg. Pacientka je jinak bez závažných onemocnění, 64 let.

Odpověď

MUDr. Marta Šimůnková:
Xarelto se má po operaci – náhradě kyčelního kloubu užívat po dobu 5 týdnů, v případě, že před tím dostávala pacientka při hospitalizaci Clexane, pak to je v pořádku. Pokud se pacientka již pohybuje a před operací (i když má heterozygotní formu genetické zátěže) neměla klinické projevy trombofilie, neužívala léky na trombolilii, pak je celková doba 5 týdnů léčby dostatečná. Vzhledem k tomu, že víte o genetické zátěži, pak jste asi i poučeni o příznacích, které by mohly (kdykoli nejen v souvislosti s operací) signalizovat trombózu a tromboembolii  (bolesti končetin, otok, pocit tíže, bolest na hrudníku, dechové potíže), a měly by být důvodem urychlené návštěvy lékaře.