Desatero proti nemocným žilám

Žilní systém dolních končetin je zranitelnou Achillovou patou lidí moderní civilizace. Ochablost cévní stěny a městnání krve může u mnoha lidí způsobit i vážné zdravotní problémy – vznik krevní sraženiny, zánět žil a dokonce velmi nebezpečnou tromboembolii.

Ke vzniku žilních onemocnění se zpravidla musí sejít několik faktorů. S některými se již rodíme, jiné si způsobujeme sami a další s sebou prostě nese život.
Ke genetickým předpokladům patří vrozená ochablost žilních stěn a nefunkční systém žilních chlopní, které normálně pomáhají posouvat krev směrem k srdci a brání jejímu „zpětnému“ toku dolů. Druhou vrozenou a vážnou příčinou žilních chorob je tzv. trombofilní stav, tedy sklon k zvýšené krevní srážlivosti (např. Leidenská mutace).
Absence pohybu, který „aktivuje“ svalovou pumpu lýtkových svalů pumpující krev směrem k srdci, škrtící odezvy, které brání žilnímu návratu, kouření, špatný pitný režim a následné „zahuštění“ krve – to jsou negativní faktory současného životního stylu, které škodí všem cévám.
Úrazy, operace, zvyšující se věk, infekce, užívání některých léků, hormonální změny (v těhotenství, klimakteriu, při užívání hormonální antikoncepce a obezitě) jsou dalšími možnými spouštěči žilních potíží – usnadňují vznik žilní sraženiny, tzv. trombu. Ten může zůstat „přilepený“ na poškozené cévě, může vyvolat zánět nebo se může utrhnout a putovat tělem s krevním proudem.

Tromboflebitida je zánět povrchových žil

Nejméně nebezpečný je trombus v povrchové žíle, který vzniká zpravidla v „křečové žíle“ (ve varixu) nebo v důsledku podráždění, při kožní infekci, poštípání hmyzem, při jiném onemocnění (nádorové choroby) apod. Povrchový zánět žil se projeví zarudnutím a bolestivým zduřením podkoží podél povrchní žíly, někdy doprovázené zvýšenou tělesnou teplotou.
Tromboflebitida se léčí gely a mastmi obsahujícími heparin a protizánětlivá léčiva, celkově se podávají protizánětlivé léky, někdy i antibiotika. Zánět spontánně během několika dnů až týdnů odezní. Trombus v povrchových žilách se „utrhne“ jen velmi vzácně.

Flebotrombóza je nebezpečná

Jde o stav, kdy se v hlubokých žilách utvoří trombus – krevní sraženina, která částečně nebo zcela ucpe žílu. V jejímž okolí se může vytvořit zánět. Tato nemoc může doslova končit zcela náhle plicní embolii, protože trombus v hluboké žíle se častěji zanese krevním proudem až do plic, kde ucpe plicní tepny.
Postižená končetina je oteklá, bolestivá (zejména při došlápnutí), někdy zarudlá, nebo naopak chladná a bledá. Může být zřetelnější kresba povrchních žil.
Trombóza hluboké žíly musí být co nejdříve rozpoznána a léčena. Protisrážlivou terapií lze minimalizovat riziko plicní embolie.

Pokud není žilní trombóza včas diagnostikována a léčena, může dojít nejen k akutním komplikacím, k nimž patří plicní embolie, ale může dojít i k pozdním následkům, které se do dvou let vyvinou u dvou třetin neléčených nebo neadekvátně léčených pacientů. Jedná se zejména o chronické otoky dolních končetin, chronické kožní změny a v posledním stadiu i o rozvoj otevřeného bércového vředu. Proto je nutné při podezření na hlubokou žilní trombózu vždy co nejdříve navštívit svého praktického lékaře, který zařídí další potřebná diagnostická vyšetření, k nimž patří zejména laboratorní vyšetření D-dimerů a ultrazvukové vyšetření hlubokého žilního systému končetin.

Tzv. chronická žilní nedostatečnost se velmi často vyvine, aniž by byla způsobena hlubokou trombózou. Dochází k ní věkem postupně zejména na podkladě vrozené ochablosti žilní stěny, někdy také v důsledku rizikových faktorů vyplývající z nevhodného životního stylu. projeví se potupným nárůstem bolestí dolních končetin, otoky nohou, pocity tíže, nočními křečemi v lýtkách. Pokud se žilní choroba neléčí, pak hrozí vznik křečových žil, bércových vředů a stoupá riziko žilní trombózy.

Doporučení, jak chránit své žíly

  1. Vyhýbáme se dlouhému stání, nebo při stání alespoň přešlapujeme na místě. Svalové napětí při pohybu pumpuje krev vzhůru. Nesedíme s nožkou přes nožku – tím utiskujeme cévy pod kolenem.

  2. Při jízdě autem, autobuse, děláme častější přestávky, abychom rozproudili krev. V letadle se co nejčastěji projdeme (prevence syndromu turistické třídy – tromboembolie).

  3. Ze šatníku vyhodíme veškeré těsné oděvy (podkolenky s gumičkou, těsné kalhoty, škrtící podvazkové pásy), pásky v pase nestahujeme příliš těsně.

  4. Dbáme na pravidelnou stolici – zácpa ztěžuje žilní návrat k srdci..

  5. Dbáme na správný pitný režim.

  6. Často si dopřejeme masáž nohou.

  7. Dbáme i na přiměřenou hmotnost. Chronické žilní onemconění se rozvíjí obvykle ruku v ruce s obezitou.

  8. Vyberme si sport. Vhodná je chůze, gymnastika, jízda na kole, tanec, plavání. Pozor na sporty s doskoky, které působí „pád“ krve do nižších úseků žil.

  9. Ideální je nošení obuvi s podpatky vysokými 3–4 cm. Boty s vysokými podpatky, ale i boty bez podpatku neposkytují dostatečný tlak pro podporu žilního návratu.

  10. Při výskytu bolestí, pocit těžkých nohou, otoků v oblasti kotníků je nutné ihned navštívit lékaře. Včasná diagnostika a léčba (například tzv. flebotropními léky) může zabránit progresi chronického žilního onemocnění choroby a předejít jejím komplikacím (trombóze).

Více informací o chronickém žilním onemocnění najdete na www.zilniporadna.cz.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.