Nemocnice omezují rizika embolie u operovaných včasnou léčbou

Plicní embolie patří k nejobávanějším rizikům operací, zejména kyčelních a kolenních kloubů, zlomenin krčku kosti stehenní a velkých břišních operací pro nádor. Hrozí pacientům s tromboembolickou nemocí, kterým se tvoří v cévách krevní sraženiny. Když se jim sraženina dostane do plic, mohou zemřít. Všechny nemocnice v Česku proto poskytují operovaným léčbu, která riziko omezí.

„Ani v době krize, kdy nemocnice šetří, se nemůže stát, že by právě na tomto chtěly šetřit. Šetřit se sice musí, ale v situacích, kdy doporučení vycházejí z medicíny založené na důkazech, to je naprosto vyloučeno,“ řekl docent Petr Dulíček z Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Riziko stoupá u pacientů také s věkem. Tromboembolismus postihuje jednoho člověka z tisíce, u lidí nad 70 let jednoho ze sta, naopak ve skupině pod 20 let jen jednoho ze 100.000. I když populace stárne, pacientů podle Dulíčka nepřibývá – lékaři vědí stále víc o rizikových faktorech, mají k dispozici stále lepší preventivní léky a upřesňují se také doporučení pro předcházení této nemoci.

Vedle heparinu tak pacient může dostat v případě potřeby dabigatran etexilát či rivaroxaban. Na rozdíl od heparinu, který dostával pacient v injekcích až třikrát denně, moderní přípravky mají podobu prášků a podávají se jednou denně.

Dulíček doplnil, že podle odborných doporučení by pacient měl co nejdřív po operaci začít chodit, měl by pít dostatek tekutin, provádět cviky s dolními končetinami, mít nohy na lůžku podložené a nosit tlakové punčochy. Léky se preventivně podávají jen pacientům ve středním a vysokém riziku.

„Zde se v posledních letech jednoznačně prokázalo, že prevence musí být nejen za pobytu v nemocnici, ale i po propuštění, a to v délce až pět týdnů,“ upřesnil lékař. Výjimkou jsou pacienti, kteří již trombózu měli a dlouhodobě berou léky na ředění krve. Těm se upraví léčba už delší dobu před operací. Všichni ostatní začnou brát léky 12 hodin před operací, novější přípravky lze začít podávat dokonce až po operaci.

Postup českých nemocnic vychází ze světových doporučení, odborné společnosti je upravily pro podmínky ČR. Z nich si pak každá nemocnice vypracovala vlastní postupy a ty jsou pro všechny její lékaře závazné.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.