Kde se využívá kognitivně behaviorální terapie (KBT)

KBT jako psychoterapeutický směr prokázala svou účinnost u velké šíře psychických poruch a problémů. Indikační seznam KBT se neustále rozšiřuje. V současné době se dá KBT uplatnit v terapii řady psychických problémů:

1. ÚZKOSTNÉ PORUCHY

 • Specifické fobie
 • Agorafobie
 • Panická porucha
 • Sociální fobie
 • Generalizovaná úzkostná porucha
 • Obsedantně kompulzivní porucha
 • Posttraumatická stresová porucha
 • Hypochondrická porucha
 • Somatoformní poruchy (různé tělesné příznaky bez prokázaných organických změn)

2. DEPRESE

 • Terapie akutní depresivní fáze
 • Program prevence deprese promocí nácviku „uvědomování“

3. BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA – vážné psychické onemocnění charakterizované poruchami nálad: depresemi, mániemi-euforií či smíšenými stavy. U jedince s touto poruchou se v průběhu života vyskytují období s poruchou nálady, mezidobí je obvykle bezpříznakové.

4. SCHIZOFRENIE

 • Nácvik sociálních dovedností
 • Psychoedukační programy pro pacienty a příbuzné
 • Rodinná terapie schizofrenie
 • Terapie floridních psychotických příznaků – bludy, halucinace

5. MENTÁLNÍ RETARDACE – nácvikové programy osobních a sociálních dovedností

6. PORUCHY CHOVÁNÍ U DĚTÍ, školní fobie, úzkostné poruchy, autismus, enuréza (pomočování), enkopréza (neschopnost udržet stolici, také symptom strachu, agresivity, úzkosti)

7. SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE

8. ZÁVISLOST NA ALKOHOLU, DROGÁCH

9. PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

 • Mentální anorexie
 • Mentální bulimie
 • Obezita

10. MANŽELSKÉ A RODINNÉ PROBLÉMY

11. CHRONICKÉ SOMATICKÉ NEMOCI – chronická bolest, astma, dráždivý tračník, rakovina, infarkt, diabetes, svědění a další.

12. PORUCHY OSOBNOSTI – extrémní nebo významné odchylky od způsobů, kterými průměrný člověk v dané kultuře vnímá, myslí, cítí a zvláště utváří vztahy k druhým (emoční nestálost, hysterie, paranoia, narcismus, perfekcionismus se zaměřením na nepodstatné detaily apod.).

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.