Emočně nestálé chování

Nedostatek sebekontroly, tendence jednat impulzivně bez uvážení následků. Výbuchy silné zlosti mohou často vést k násilí. Vyvolají se snadno, když jiní impulzivní jednání kritizují nebo se proti němu staví.

Související nemoci