Schizoidní chování

Emoční chlad, omezená schopnost vyjadřovat vřelé, něžné city, zjevná lhostejnost ke chvále a kritice, upřednostňování samotářských činností, nadměrné fantazírování, nedostatek blízkých přátel a touhy po takových vztazích.

Související nemoci