Obsedantně kompulzivní porucha

Chorobá má dvě složky. První, tzv. obsese, jsou nutkavé opakující se myšlenky, které vyvolávají úzkost. Ty se nemocný snaží „neutralizovat“ jinými myšlenkami nebo chováním, tzv. kompulzí. Tato druhá složka má podobu opakovaných nesmyslných rituálů.

Související příznaky

Související systémy