Paranoidní chování

Nadměrná citlivost k odstrkování, tendence k trvalé zášti, uražená ješitnost, podezřívavost a sklon překrucovat přátelské akce druhých jako nepřátelské nebo pohrdavé; nepodložené „konspirační“ vysvětlování událostí kolem sebe.

Související nemoci