Asociální chování

Nerovnováha mezi chováním a společenskými normami. Nelítostný nezájem o city druhých, nízká tolerance k frustraci a nízký práh pro uvolnění agrese včetně násilí, neschopnost cítit vinu a poučit se ze zkušenosti, svádění viny na jiné.

Související nemoci