Hysterické chování

Sebedramatizace, teatrálnost, přehnaný projev emocí, snadná ovlivnitelnost jinými lidmi nebo okolnostmi, mělká a labilní emotivita, trvalé vyhledávání vzrušení a ocenění druhými, snaha být středem pozornosti, manipulativní jednání.

Související nemoci