Nekazí hormony chuť milování?

Schopnost plně vychutnat sexuální zážitek patří k těm nejhezčím lidským vlastnostem. Ne každému je jí dopřáno stejnou měrou a i u každého z nás se v důsledku mnoha okolností a v průběhu života mění. Sexuální chování i duševní prožitky jsou ovlivněny pochopitelně zdravotním stavem, ale také i psychickou vyrovnaností, předchozími sexuálními zkušenostmi, kulturními zvyky, výchovou, momentálním rodinným nebo partnerským zázemím, a také zdravým sebevědomím, sexuální přitažlivostí i společenským postavením.

Jak tedy souvisí hormony se sexuálním prožitkem? Přirozené pohlavní hormony (estrogeny a androgeny) jsou nutné k vývoji sekundárních pohlavních znaků i k charakteristickému „ženskému“ či „mužskému“ sexuálnímu cítění a chování. Žijeme však v době, kdy je pro lidstvo životně důležité regulovat důsledky našeho sexuálního chování – tedy předcházet nechtěným těhotenstvím. K nejspolehlivějším a nejbezpečnějším metodám patří hormonální antikoncepce. Využití mužské pilulky v reálné praxi zůstane pravděpodobně ještě po desetiletí pouhým snem vědců – i pro výraznou nechuť mužů měnit dosavadní antikoncepční zvyklosti – tedy fakt, že za antikoncepci je u většiny partnerských párů zodpovědná žena. V České republice téměř 30 % žen v plodném věku zobe hormonální pilulky. Mohou „umělé“ hormony ovlivnit jejich sexuální prožitek?

Neexistuje jednoznačná odpověď. Změna libida u žen užívajících hormonální antikoncepci není vůbec vzácným jevem. Část žen užívajících hormonální antikoncepci udává zlepšení sexuálních prožitků z toho důvodu, že odpadá strach z nežádoucího otěhotnění. Na druhou stranu právě strach z rizika může značně zvyšovat vzrušení.

Záleží také i na konkrétním přípravku, který se ve svých účincích u různých žen může zásadně lišit. Ten samý přípravek může vyvolat u jedné ženy pokles, u druhé zvýšení libida. A navíc dva různé přípravky mohou mít u stejné ženy zcela opačné účinky. Je to tím, že každá žena je individualita a vyhovuje jí jiné složení a jiné poměry účinných látek.

Hormonální antikoncepční tablety obsahují dvě účinné složky – estrogenní a gestagenní.

Ta první je u všech stejná, liší se pouze v množství. Gestagenů je však celá řada a jsou mezi nimi co do účinků značné rozdíly. Naštěstí je z čeho vybírat. Na trhu existuje totiž velké množství různých antikoncepčních přípravků.

Zatímco u většiny déle užívaných gestagenů nejsou k dispozici údaje o vlivu na sexuální touhu, u gestagenů zaváděných v poslední době se myslí i na to, jak mění sexuální prožitky. Například u nového gestagenu dienogestu bylo prokázáno, že neovlivňuje negativně sexuální touhu i prožitky. Antikoncepční přípravek s touto látkou je již dostupný i u nás.

Pokud je žena při užívání antikoncepce nespokojená s tím, co při milování cítí, nebo přestává mít chuť se milovat, měla by se poradit se svým ženským lékařem, který jí může doporučit jiný přípravek.

Nesmíme však zapomínat, že lidská sexualita je především jeden z projevů vlastního Já a je závislá na postoji k sobě samé a uvědomění si svých vlastních kvalit. Nelze proto při řešení problémů spoléhat jen na výměnu tablet.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.