Výduť může vznikat v kterémkoli úseku aorty

Výdutě (aneurysmata) vznikají v důsledku oslabení a změny struktury cévní stěny. Příčiny vzniku mohou být genetické nebo na podkladě aterosklerotického procesu.

Která specializace se ujímá léčby

  • Ve vzestupné části a v horním oblouku aorty zajišťují léčbu kardiochirurgové
  • V hrudní oblasti (podle umístění vydutě ji řeší cévní chirurgové – pokud je přístup k aneurysmatu možný bez mimotělního oběhu, nebo kardiochirurgové
  • V břišní oblasti mají léčbu na starost cévní chirurgové

Na aneurysma se často přijde náhodně

Nezřídka při vyšetření některou zobrazovací metodou kvůli jiným zdravotním potížím. Rozšíření (dilatace) tepny se obvykle vyvíjí plíživě po dobu mnoha let a člověk o tom vůbec nemusí vědět.

Někdy dojde k tomu, že rozšiřující se céva dosáhne určitého průměru, při němž již začne prosakovat krev cévní stěnou. Při takové symptomatické výduti již nemocný pociťuje bolest v břiše, zádech nebo kříži, podle lokalizace, typu a velikosti aneurysmatu.

V případě náhlého prasknutí výdutě se jedná o těžký šokový stav s prudkou bolestí, slabostí, ztrátou vědomí. Pacient je opocený, studený, nemá měřitelný krevní tlak, jeví známky akutního krvácení až vykrvácení.

Jelikož při prasknutí výdutě aorty je úmrtnost 90 % a z pacientů, kteří se dostanou do nemocnice, ještě umírá dalších 40 – 50 %, doporučují odborníci neztrácet čas zdržujícími diagnostickými zpřesněními (ultrazvuk, CT) a při klinických příznacích prasklé aorty ihned odeslat pacienta na specializované pracoviště.

Výduť ve vzestupné části a v oblouku aorty

Do výduti je často zavzata aortální chlopeň, která je umístěna na úplném začátku aorty na jejím výstupu z levé srdeční komory a která brání zpětnému toku krve. Při této výduti se rozšiřují „aortální sinusy“ čili začátek aorty, a ta pak vypadá jako cibule; vychází z ní jakoby tenký stonek aorty, kořen je však extrémně dilatován (roztažen), roztahuje se i aortální chlopeň a často zde aorta praskne.

Příznaky:

  • Nedomykavost aortální chlopně, bolest na hrudi
  • Poruchy polykání (utlačován jícen), poruchy dechu (utlačována průdušnice a hlavní průdušky)
  • Častější záněty plic
  • Změny hlasu, chrapot (utlačován vratný nerv, latinsky nervus recurrens neboli „běžící zpět“)

Podle velikosti výdutě se určí léčebný postup

Jelikož jde o rizikovou otevřenou operaci, při níž je úmrtnost 5 – 10 %, zvažuje kardiochirurg, kdy a zda pacienta operovat. Jelikož z této části aorty odstupují koronární (věnčité) cévy a cévy mozku, nelze zde přerušit proudění krve na příliš dlouhou dobu. Při operaci se proto využívá mimotělní oběh, organismus nemocného je při zákroku na oblouku aorty zchlazen na 17 – 18 °C, vlastní tělní oběh je zastaven a kardiochirurg vymění postiženou část aorty.

Výduť v hrudní části aorty

Někdy může být výdutí postižena izolovaně jen hrudní část aorty, která běží podél páteře v mezihrudí. Stává se to tehdy, má-li dost kvalitní horní a dolní krček, tedy části, které uvozují aneurysma na obou koncích.

Léčba (nejen) endovaskulární metodou

Přes stehenní tepnu se pod rentgenem implantuje stentgraft (spirálovitá drátěná konstrukce potažená cévní protézou). Ten se zavádí katétrem, z něhož se na potřebném místě uvnitř aorty uvolní. Stentgraft se pak sám roztáhne a ukotví na obou koncích, čímž se výduť zevnitř přemostí. Tato operace se dá využít pro některé vybrané typy aneurysma.

Pro jiné typy výdutí hrudní aorty je vhodnější otevřená operace, při níž se zachová prokrvení míchy, takže obávané pooperační ochrnutí dolních končetin je méně pravděpodobné.

Výduť v břišní části aorty

Prasknutí bývá často prvním a zároveň posledním příznakem existence aneurysmatu. Krev buď proudí do volné břišní dutiny a dojde k velmi rychlému vykrvácení, anebo – naštěstí častěji – výduť praskne při zadním obvodu aorty a krvácí do retroperitonea, což je oblast za břišní dutinou, mezi páteří, tělní stěnou a nástěnnou pobřišnicí. Tento prostor je vyplněn orgány a pojivovou tkání (není tedy dutinou), takže krvácení jistou dobu odolává a může je i zpomalit či přechodně zastavit. Především tito nemocní se mohou dočkat včasného odeslání do nemocnice.

Příznaky mohou simulovat jiná postižení

Bolest vyzařuje do zad (a někdy je zaměněna za ledvinovou koliku), do kříže a kyčlí (takové příznaky mohou vést k počáteční mylné diagnóze akutního ústřelu). Při prasknutí aorty směrem do břišní dutiny se jedná o šokový stav. Někdy má pacient navíc v břiše hmatnou pulzující bouli, která jednoznačně ukazuje na výduť.

V akutním stadiu je metodou léčby otevřená cévní operace

U vhodných případů – především neakutních výdutí – lékaři volí zavedení stentgraftu pod rentgenem.

Výduť zasahující více úseků aorty

Aneurysmatická choroba postihne v některých případech obě tělní dutiny – může sahat od hrudníku až po pánev. Tato nejtěžší forma výduti se nazývá torakoabdominální. Těžkou, mnohahodinovou operaci je třeba dělat v několika stupních, vyžaduje techniky mimotělního oběhu, a pokud zasahuje i oblouk aorty, podílejí se na ní kardiochirurgové i cévní chirurgové.

K léčbě aorty je zapotřebí tým specialistů různých oborů

Musí umět kompetentně diagnostikovat a léčit všechna postižení aorty ve všech jejích úsecích. Spolupracují při tom kardiochirurgie, cévní chirurgie a zkušené intervenční radiologické pracoviště, k dispozici je veškerá nejmodernější diagnostika jako je hybridní skener PET/CT, klasické CT, magnetická rezonance (MRI), jícnová echokardiografie a invazivní kardiologická laboratoř, provádějící angiografie.

Tyto komplexní služby poskytuje 24 hodin denně pacientům z celé republiky Nemocnice Na Homolce. Pracovišť, která se zabývají léčbou aorty, pracuje v ČR více. Patří k nim zejména fakultní nemocnice.

V ČR je ročně provedeno asi 1500 – 2000 operací aorty.

Jedna odpověď k “Výduť může vznikat v kterémkoli úseku aorty”

  1. Manžel má 3 den po operaci disekce aorty, velke bolesti zad a tlak na prsou. Také má zvysenou teplotu. Je to normální stav? Děkuji za odpověď.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.