miminko na rukou

Nedonošení jsou méně často atopiky

Předčasně narození mají podle finských vědců výrazně nižší riziko, že budou v dospělosti chořet některou z atopických chorob (ekzém, sezónní rýma, astma). Atopie je vrozený sklon k alergické reakci na běžné podněty z okolního prostředí.

Autoři studie, která byla nyní uveřejněna v časopise Journal of Allergy and Clinical Imunology, porovnávali údaje u 166 dospělých, kteří se narodili před dokončeným 30. týdnem těhotenství (průměrná porodní hmotnost sledovaného souboru byla 1120 g) s údaji od 172 jedinců, kteří se narodili po dokončeném 40. týdnu těhotenství (průměrná porodní hmotnost druhého sledovaného souboru byla 3593 g).

U obou skupin bylo provedeno kožní vyšetření na alergii (injekční, tzv. prick testy) na nejčastější alergeny, stanovena hladina imunoglobulinu E a hladiny specifických protilátek, které svědčí pro alergii/atopii. Současně byli všichni sledovaní dotázáni na výskyt alergických a atopických chorob.

Po statistickém zhodnocení všech okolností vyšlo, že předčasně narození mají o více než polovinu (52 %) menší šanci k rozvoji atopického onemocnění.

To potvrzuje domněnku, že o osudu být atopikem se rozhoduje již před narozením. Mechanizmus, kterým je vývoj imunitního systému ovlivněn směrem k atopii, není však zatím znám.

Na závěr autoři studie uvádějí, že předčasné narození je velikým rizikovým faktorem z hlediska dalšího vývoje jedince, ale najde se i pozitivní hledisko předčasného narození – snížené riziko atopie.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.