Naděje pro nemocné s Crohnovou chorobou

Na klinice ISCARE proběhl unikátní zákrok, který dává naději nemocným s Crohnovou chorobou. Třem pacientům byly implantovány kmenové buňky do píštělových kanálů, které vznikají právě v důsledku Crohnovy choroby. Zhruba půlhodinový zákrok se zdá být nejefektivnějším známým řešením, které může nahradit stávající terapii a zároveň poprvé pacientům nabídnout trvalou úlevu od obtíží.

„Všechny tři operace proběhly úspěšně, bez komplikací. Zákrok trvá zhruba 30-40 minut a je prováděn v celkové anestezii. Za několik týdnů budeme vědět, jestli implantace kmenových buněk do píštělových kanálů mela trvalý efekt,” vysvětluje Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., přednosta kliniky a primář výzkumného centra pro střevní záněty v ISCARE. Klinika i na operacích spolupracovala s MUDr. Zuzanou Šerclovou, přednostkou chirurgického oddělení nemocnice v Hořovicích, která je expertkou právě na tento typ zákroku.

Chronické komplikace a nehojivé píštěle vznikají v oblasti konečníku v důsledku Crohnovy choroby a jde o velmi nepříjemné onemocnění s velkým dopadem na kvalitu života pacientů. Terapie u píštělí je zpravidla dlouhodobá a obtížná. Doteď se onemocnění nejčastěji léčilo kombinací biologické léčby, podáváním imunosupresivních léků a proktochirurgického zákroku s cílem zajistit trvalou drenáž. Tyto výkony je ovšem nutné relativně často opakovat a problémy se pacientům i tak opakovaně vracejí.

Kmenové buňky z Madridu

Unikátní zákrok provedený v ISCARE spočívá v implantaci mezenchymálních kmenových buněk z lidské tukové tkáně do píštělových kanálků. Po implantaci se tyto kmenové buňky přeměňují na vazivové buňky, které zacelí píštělový kanál a mají navíc také protizánětlivé účinky. „Implantace mezenchymálních kmenových buněk poprvé nabízí trvalé řešení pro pacienty s těmito obtížemi. Navíc jde o řešení nejefektivnější, dvěma třetinám pacientům se píštěle po této operaci zcela zahojí,” vysvětluje profesor Lukáš.

Nevýhodou operace je vysoká cena 1 200 000 Kč na jednoho pacienta. Zákrok proplácí pojišťovna, ale zatím pouze ve dvou nemocnicích v ČR, které mají na daný výkon specializované chirurgy a také vhodné pacienty. Konkrétně se jedná o kliniku ISCARE a nemocnici v Hořovicích. Vysoká cena souvisí s náročnou logistikou – kmenové buňky připravuje firma v Madridu a po rozmrazení musí být buňky do 72 hodin implementovány, jinak se znehodnotí.

Crohnova choroba, je autoimunitně zprostředkované zánětlivé onemocnění střev, které způsobuje u řady pacientů vleklé perianální problémy, zhruba u třetiny pacientů vznikají v oblasti konečníku abscesy, což někdy vede až ke vzniku chronické nehojivé píštěle.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.