Vyšetření a léčba refluxní choroby jícnu

Při endoskopickém vyšetření, které se provádí v první řadě, je do jícnu zavedena ohebná trubice s optikou. V některých případech napomůže odběr drobných slizničních vzorků a následné vyšetření odebrané tkáně pod mikroskopem. Jindy je vhodné vyšetření rentgenové nebo změření kyselosti obsahu zatékajícího do jícnu v průběhu 24 hodin (pH-metrie).

Možnosti léčby refluxní choroby jícnu

Zaměřují se na snížení objemu a účinnosti žaludečního obsahu, tedy na zmenšení škodlivého vlivu refluxátu (zejména žaludeční kyselosti) nebo na zvýšení jednoho nebo více jícnových ochranných mechanismů. K nim patří:

 • zlepšení domykání dolního jícnového svěrače
 • zvýšení jícnové očisty
 • ochrana jícnové sliznice
 • zvýšení tkáňové odolnosti

O léčbě musí lékař rozhodnout pro každého pacienta individuálně. Prognóza onemocnění je při dostatečné léčbě dobrá. Dostatečná léčba zlepšuje kvalitu života nemocných na úroveň zdravé populace.

Léčba zahrnuje:

 • režimová opatření
 • medikamentózní léčbu
 • chirurgickou léčbu
 • endoskopickou léčbu

Režimová opatření jsou vždy základem

Nejprve musí být pacient seznámen s příčinou choroby a s faktory, které mohou reflux vyvolat. Nemocní by měli znát opatření, která mohou jejich potíže zlepšit.
Režimová opatření zahrnují:

 • Změny ve stravovacích zvyklostech
 • Dietní omezení
 • Docílení ideální tělesné váhy

Co je třeba při onemocnění změnit a vyloučit:

 • Snížit objem žaludečního obsahu, což se daří příjmem malých porcí jídla v kratších intervalech.
 • Nevhodné je polehávání po jídle a „noční přesnídávky“.
 • Různá jídla a léky zhoršují reflux snížením tonu (napětí tkáně) dolního jícnového svěrače, zhoršením vyprazdňování žaludku nebo přímým drážděním (iritací) jícnové sliznice. Podle individuální snášenlivosti je proto třeba vyloučit některé potraviny (cibule, česnek, čokoláda, čerstvé pečivo, tuky, peprmint) a nápoje (alkohol, cola, čaj, džusy, zejména citrusové a rajčatový, káva).
 • Je nutná znalost léků, které snižují tonus dolního jícnového svěrače.
 • Napětí dolního jícnového svěrače snižuje i nikotin.
 • Přímý dráždivý účinek na jícnovou sliznici mají, zejména při již přítomném zánětu, „kyselé“ potraviny (jako např. citrony a rajská jablka) a alkohol.
 • Pokud je to možné, je vhodné vyvarovat se situací, kdy dochází k dlouhodobému zvýšení nitrobřišního tlaku (např. těsnému oblečení) a stavům spojeným s opakovaným ohýbáním, předkláněním a zvedáním břemen.
 • Důležitým opatřením je zdvižení hlavové části lůžka, protože reflux vleže je doprovázen nedostatečnou očistou a účinek gravitace odpadá.

Medikamentózní (konzervativní) léčba

Refluxní choroba jícnu je chronické onemocnění, při kterém po ukončení léčby dochází u většiny pacientů k symptomatickému a/nebo endoskopickému vzplanutí (u 50-80 % pacientů k němu dojde do 6-12 měsíců po ukončení léčby). Objeví-li se po skončení léčby jen příznaky, je to obvykle i ukazatelem endoskopického vzplanutí a nemocný vyžaduje dlouhodobou léčbu. V případech, kdy nemocný neodpovídá na konzervativní léčbu, je kandidátem na chirurgickou antirefluxní léčbu.

Chirurgická léčba

Chirurgická antirefluxní léčba (klasická či laparoskopická) je na místě:

 • Při selhání nebo nedostatečné odpovědi na konzervativní léčbu.
 • U nemocných, kteří odmítají dlouhodobou konzervativní léčbu a upřednostňují chirurgický výkon.
 • Při přetrvávajících nebo těžkých komplikacích jícnových i mimojícnových.
 • V určitých (přesně určených) případech Barrettova jícnu.

Endoskopická léčba zatím není v naší republice zavedena jako rutinní metoda.

Zdroj: http://www.cgs-cls.cz/cps/rde/xchg/cgscls/xsl/index_21158.html

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.