Hodgkinova nemoc (Hodgkinův lymfom)

Má své jméno po anglickém lékaři 19. století, siru Thomasi Hodgkinovi. Ten jako první na světě v roce 1832 publikoval práci o onemocnění lymfatických uzlin. Nádorové buňky u Hodgkinova lymfomu poprvé popsal profesor Karl Stenberg, který na přelomu 19. a 20. století působil v dnešní FN u sv. Anny v Brně.

Lymfatický systém je součástí imunitního systému, který pomáhá bojovat tělu proti infekci a nemocem

Je tvořen sítí lymfatických cév, které probíhají všemi orgány našeho těla a proudí v nich míza (lymfa) – bezbarvá tekutina, která obsahuje vlastní buňky imunitního systému – bílé krvinky (lymfocyty). Mimo lymfatických cév patří do lymfatického systému také lymfatické uzliny. Jsou to útvary fazolovitého tvaru, které mají za úkol zachytit případného nepřítele (bakterii, virus) v protékající lymfě. Lymfatické uzliny jsou přítomny po celém těle, nejsnáze je můžeme i u zdravého člověka nahmatat na krku, v podpaždí či v tříslech. Normálně nejsou vetší než 1 cm, ale probíhající infekce nebo onemocnění mohou způsobit jejich zvetšení až na několik centimetrů. Součástí lymfatického systému jsou i slezina (lien), brzlík (thymus), krční mandle (tonsily) a kostní dřeň.

Lymfom je obecné označení pro nádorové onemocnění lymfatického systému

V případě onemocnění Hodgkinovou chorobou se buňky lymfatického systému množí rychleji, organismus nad jejich růstem ztrácí kontrolu (to je příčinou zvetšení lymfatických uzlin), a protože je lymfatická tkáň přítomna po celém těle, může postihnout i jiné orgány mimo lymfatický systém.

Každé nebolestivé zvetšení lymfatické uzliny, které přetrvává déle než měsíc, by mělo být důvodem pro návštěvu lékaře.

Jako u jiných nádorových onemocnění, je i u Hodgkinova lymfomu příčina vzniku nejasná

Jeví se možná souvislost s poruchou imunitního systému. Nejedná se o infekční onemocnění a nemůže být jakoukoli cestou přeneseno od nemocného na jiného člověka.

Hodgkinova choroba nepatří mezi častá onemocnění

Tvoří pouhé 1 % ze všech nově zjištěných nádorových onemocnění. Postihuje zejména mladé pacienty (častěji onemocní muži) ve věku od 20-30 let, ale může se rozvinout i u starších pacientů nad 60 let věku.

Jsou známá jména významných sportovců, hudebníků či podnikatelů, kteří prodělali Hodgkinovu chorobu. Zejména sportovci, kteří se po úspěšné léčbě dokázali vrátit zpět do vrcholového sportu, jsou příkladem toho, že je možno se vrátit „zpět do života“, který se na chvíli opustil.

Prvním příznakem Hodgkinovy nemoci je obvykle nebolestivé zvětšení lymfatické uzliny na krku, v podpaždí či v třísle

Uzliny mohou samozřejmě růst také na jiných místech lidského těla (uvnitř hrudníku, břicha), rozpoznání onemocnění však v takovém případě bývá složitější a nemocný pak vyhledá lékaře až v okamžiku pokročilého onemocnění, anebo jsou-li přítomny další projevy nemoci:

  • horečka nad 38 °C, jinak nevysvětlitelná,
  • noční pocení, mnohdy s nutností výměny ložního prádla,
  • větší úbytek hmotnosti a déletrvající slabost,
  • kašel či dušnost,
  • svědění kůže,
  • bolestivost zvětšených uzlin po požití alkoholu.

Existuje však celá řada dalších vysvětlení těchto potíží, která nemusejí znamenat onemocnění Hodgkinovou chorobou. Přetrvávají-li však symptomy déle než 2 týdny, je nutné vyhledat lékaře. Zvětšení lymfatických uzlin může být způsobeno i jiným onemocněním, např. zánětem, takovéto uzliny ale bývají zpravidla bolestivé.

Zdroj: http://www.linkos.cz/pacienti/brozury/2.pdf

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.