Lymfom help dělá osvětu o nejčastější rakovině krve

Nejčastější onkologické onemocnění krve, maligní lymfom, zjistí lékaři ročně u zhruba 2000 lidí. Za 25 let se výskyt nemoci ztrojnásobil. V Česku nyní žije přes 10.000 pacientů. Veřejnost ale o nemoci mnoho neví a jen málokdo zná příznaky.

Podle přednosty první interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Marka Trněného patří lymfom mezi nejúspěšněji léčitelné nádory. Průzkumy potvrdily, že veřejnost o nemoci mnoho neví. To je podle Trněného alarmující. „Zvlášť v souvislosti s tím, že včasná diagnóza, založená na nepodcenění příznaků jako zvětšené uzliny, déletrvající nevysvětlené teploty a pocení, výrazně zvyšuje šanci na vyléčení,“ vysvětlil.
Podle Petry Štětkové, zakladatelky Občanského sdružení Lymfom help, bývá nemoc vzhledem k charakteru příznaků často zaměněna s virovým onemocněním, nebo je zhoršující se zdravotní stav podceněn.
Maligní lymfom je onkologické onemocnění lymfocytů, jednoho druhu bílých krvinek, které tvoří takzvanou lymfatickou tkáň. Její součástí jsou mízní uzliny. Lymfomy mohou vzniknout kdekoli v těle. Patří sem Hodgkinův lymfom a několik desítek podtypů tvořících skupinu Ne-Hodgkinových lymfomů.
„Řada z nich je plně vyléčitelná, mnoho ostatních je léčitelných do té míry, že pacienti mohou žít se svou nemocí řadu let velmi kvalitním životem, aniž musejí podstatně omezovat své aktivity. S vývojem nových léčebných metod se tak lymfom stává často jakýmsi chronickým onemocněním, podobně jako například cukrovka,“ dodal Trněný.
Lymfom help o.s. má internetové stránky www.lymfomhelp.cz, kde lidé získají informace o onemocnění, příznacích a možnostech léčby. Na webu je také lékařská poradna a příběhy pacientů, kteří nad onemocněním zvítězili.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.