Poruchy příjmu potravy jsou závažné psychiatrické onemocnění

Tvoří spektrum patologického jídelního chování, od anorexie s pouhou restrikcí a/nebo zvracením, bulimií, nočním přejídáním a psychogenním přejídáním. Epidemiologická data z posledních let dokládají, že hospitalizace pro anorexii během posledních desetiletí narůstají. Onemocnění začíná především v adolescenci, ale dnes i dříve – dokonce už v dětství, nebo ve středním věku, převážně u žen. Anorexie je z poruch příjmu potravy nejzávažnější, je u ní 12x vyšší mortalita (úmrtnost) než u běžné populace.

Nárůst ukazuje na nedostatečnou kvalitní prevenci

Podle prof. Hany Papežové z Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze je prevence roztříštěná a často nepodložená dlouhodobějším výzkumem specifických faktorů v naší společnosti. Svou část „viny“ podle ní nesou i média. Přispívají k propagaci extrémně štíhlého ideálu krásy (např. nedávno 50 let panenky Barbie), i když se občas (nepoměrně méně často) snaží před anorexií varovat. Varování šokujícími obrázky extrémně vyhublých dívek však nemusí být nejúčinnější! Některé informace o onemocnění mohou být návodem k dalšímu novému patologickému jídelnímu chování.

Extrémně štíhlý ideál je dnes zpracovaný až k virtuální nedosažitelné formě

Ovlivňuje nespokojenost s vlastním tělem už velmi malých děvčat. Diety drží často ty, které mají normální hmotnost. Nespokojenost s vlastním tělem je významný rizikový faktor vzniku anorexie, ale i dalších onemocnění tohoto spektra.

Vznik anorexie ovlivňují také genetické vlivy (50-80%)

Postihuje celou rodinu svými následky chronického průběhu psychického onemocnění (trvá v průměru 6 let). Dnes už vídáme dívky z 2. nebo 3. generace žen z rodin s poruchou příjmu potravy. Rodiče se subklinickou anorexií nebo jinou poruchou příjmu potravy mohou negativně ovlivnit vznik a průběh onemocnění u svých dětí, proto celosvětově se i výzkum zaměřuje na zlepšení psychoedukace a práce s celými rodinami na změně postojů k onemocnění.

Všichni se to dozví – to nikdy!

Postoje odborné i laické veřejnosti k poruchám příjmu potravy a obezitě souvisejí s problematikou stigmatizace. Pacientky a jejich rodiče mají často několikanásobný strach ze stigmatizace, která je spojena jak s obezitou, tak s psychiatrickým onemocněním. Ze studu často dlouho nemoc tají, odmítají vhodnou léčbu a tím zhoršují šanci na brzké vyléčení. V rámci mezinárodních výzkumů odborníci plánují využívat nové technologie, internetové chaty pro rodiče dívek s poruchou příjmu potravy.

Poruchy příjmu potravy a těhotenství

Ženy s onemocněním anorexií či bulimií někdy odmítají těhotenství ze strachu z nárůstu hmotnosti. Ty, které mají problémy s otěhotněním pro nízkou hmotnost, vyhledávají často asistovanou reprodukci, tají své obtíže a mohou ohrozit sebe i své potomky (interakce genetických vlivů a vlastního patologického jídelního vzorce na dítě). Hlavní úsilí proto směřuje i k preventivním programům pro ženy s anamnézou poruch příjmu potravy, které plánují těhotenství a/nebo mají problémy s výživou dítěte v raném dětství.

Od roku 1997, každý 2. rok, se u nás konají konference o poruchách příjmu potravy

Jsou zaměřeny na rozšiřování nových vědeckých poznatků a terapeutických zkušeností mezi odborníky z více oborů, kteří se na léčbě poruch příjmu potravy podílejí (interdisciplinární komunikace je zásadní). Snahou je rozšířit dostupnost adekvátní, odborné péče a podporovat svépomocné aktivity – kluby a doléčovací programy – podle našich i zahraničních terapeutických doporučení. Dostupná adekvátní péče spočívá také v kontinuálním vzdělávání lékařů, psychologů, zdravotních sester, sociálních pracovníků a dalších odborníků, kteří tvoří členy multidisciplinárních týmů. V posledních desetiletích vědomosti o onemocnění v populaci narůstají, ale bohužel postoj společnosti ani samotných postižených k nim se příliš nezměnil.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.