Implantabilní kardiovertery-defibrilátory mají nyní lepší funkce

Pacientům s poruchami srdečního rytmu, kteří takový přístroj potřebují, ale i kardiologům přináší užitek zmenšování rozměrů přístroje v porovnání s obdobím před 25 lety, a také výrazné zlepšení jeho monitorovacích funkcí. Moderní přístroje ICD umožňují zachytit elektrokardiogramy v době arytmie přímo v srdci pacienta a složité algoritmy umožní jejich přesné vyhodnocení, a tudíž výrazné omezení zbytečných výbojů kvůli arytmiím, které pacienta neohrožují na životě. Některé přístroje jsou schopny sledovat i obsah tekutin v plicích nemocného a předpovědět tak hrozící zhoršení srdečního selhání.

Nejnovějším trendem je telemonitoring

Jde o přenos dat z přístroje na dálku – buď automaticky přes mobilní komunikátor, nebo po připojení pacienta přes pevnou telefonní linku. Probíhající klinické studie by měly odpovědět na otázku, zda informace získávané pomocí implantovaného ICD a přenášené automaticky do příslušného kardiocentra pomohou dále zlepšit léčbu srdečního selhání. Hlavním cílem by mělo být předcházení nutnosti hospitalizace v důsledku akutního zhoršení srdečního selhání. Každé takové zhoršení obvykle znamená další zhoršení funkce postiženého srdce.

Jak vypadá a co umí moderní ICD

Moderní přístroj váží okolo 70 – 80 g, jeho objem je zhruba 30 – 40 ml a tloušťka 1 cm i méně. Přístroj dokáže analyzovat a vyhodnocovat EKG záznamy a léčit komorové arytmie různými způsoby (kromě výboje také rychlou stimulací, kterou pacient často ani nepostřehne). Umí také stimulovat srdce v případě pomalé srdeční akce. U přístrojů pro resynchronizační léčbu je samozřejmostí možnost různého načasování stimulace jedné a druhé komory, aby bylo dosaženo co nejlepšího účinku. Informace z přístroje lze získat na dálku, i když je pacient zatím v čekárně ordinace. Řadu přístrojů lze na dálku i kontrolovat, a to přes mobilní komunikátor nebo telefonní linky. Samotné přístroje pak mohou posílat řadu údajů o pacientovi.

Nárůst počtu implantovaných přístrojů vyžaduje další kroky

Jde o přizpůsobení infrastruktury implantačních center. Na Klinice kardiologie IKEM se proto rozhodli vybudovat nové integrované ambulantní pracoviště pro pacienty se srdečním selháním. Kromě kontrol nemocných se srdečním selháním nebo po transplantaci srdce umožní také vyšetřování pacientů s implantovanými přístroji a jejich lepší nastavení pomocí echokardiografie (ultrazvukové vyšetření srdce). Součástí pracoviště, které bylo otevřeno počátkem října 2009, je i katetrizační sál, kde se provádějí odběry vzorků tkáně ze srdce u pacientů po transplantaci srdce a měření tlaků v plicním řečišti u nemocných s plicní hypertenzí nebo pokročilým srdečním selháním.

Léčbu implantovaným přístrojem ICD poskytuje celkem 15 center v republice

Po sečtení dat z loňského roku nosí přístroj asi 6 tisíc lidí. Životnost přístroje se nedá přesně určit, protože se odvíjí od toho „kolik práce“ vykonává, kolik výbojů svému nositeli předává apod., řádově se dá odhadnout na 5 let. Pak se samotný přístroj vymění, zavedený elektrodový systém zůstává. ICD stojí asi 800 tisíc až 1 milion korun. Zdravotní pojišťovny ho hradí všem pacientům, kteří splňují potřebná zdravotní kritéria.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.