AUDIO: Srdeční selhání – prokletí srdcí současné populace

MUDr. Marcela Schejbalová – vedoucí lékařka Centra pro chronické srdeční selhání Nemocnice Na Homolce popisuje, jaké služby lze v ambulanci poskytnout pacientům.

Pacientům, které má v péči Ambulance srdečního selhání v Nemocnici Na Homolce, lze kromě péče a zajišťování adekvátních léčebných postupů nabídnout i možnost domácí monitorace. Týká se to nemocných, kteří mají implantován některý z přístrojů na udržování správného srdečního rytmu. Slovo má MUDr. Marcela Schejbalová.

Populace třetího tisíciletí se nejvíce obává rakoviny, AIDS a dalších nemocí s nálepkou „postrach číslo jedna“. Drtivou část světové mortality má ale na svědomí srdeční selhání neboli srdeční nedostatečnost. Výskyt v populaci vyspělých zemí je 0,4 – 2 %, přičemž vzrůstá až na 10 % u věkové skupiny nad 70 let.

Nejznepokojivějším faktem je velice špatná prognóza

Jedna pětina těžce nemocných pacientů umírá během prvního měsíce po hospitalizaci, polovina z těchto těžce nemocných se závažným poškozením srdeční funkce umírá do jednoho roku. Průměrná doba přežívání je pouze asi 1,5 roku a z celé populace nemocných se srdečním selháním zmírá 50 % do čtyř let.

Proč narůstá počet nemocných se srdečním selháním

Důvodů je několik. Prvním z nich je výrazný pokrok v léčbě prvotních kardiovaskulárních onemocnění. Dříve byla diagnóza infarktu myokardu pro značnou část nemocných smrtelná. Od doby zavedení léčby angioplastikou (roztažení a zprůchodnění tepny) se výrazně snížila úmrtnost na akutní koronární příhody (ucpané nebo extrémně zúžené cévy), nicméně už poškozená funkce srdeční svaloviny předurčuje v dalším vývoji právě k chronickému srdečnímu selhání. Dalším důvodem je prodlužování délky života ve vyspělých zemích spojené s trendem stárnutí populace.

Program péče o nemocné se srdečním selháním

Funguje v rámci Kardiocentra Nemocnice Na Homolce. Už v roce 2002 jako první tohoto typu v České republice byla založena Ambulance srdečního selhání. Pracovala v ní lékařka s kardiologickou atestací společně se sestrami, které prošly vzděláváním v oblasti srdečního selhání. Už v té době byla ambulance založena na širších pravomocích sester – specialistek, které byly schopny rozeznat u nemocného známky zhoršení srdečního selhání, konzultovaly s nemocným telefonicky příznaky zhoršení stavu, byly schopny poradit s případným zvýšením dávek léků na odvodnění. S pacientem probraly i jeho psychologické problémy a staly se tak – tehdy i dnes – spojovacím článkem mezi lékařem, pacientem a rodinou nemocného. Tato praxe se dlouhodobě osvědčila.

Téměř v 70 % případů jsou pacienty Ambulance srdečního selhání muži

Z toho vyplývá, že něco málo přes 30 % pacientské základny tvoří ženy. Nemocní přicházejí z ordinací kardiologického oddělení, z lůžkového oddělení kardiologie, ale i pacienti z ostatních oddělení nemocnice. Samozřejmostí je péče o nemocné z kardiologických či interních ambulancí i mimo Nemocnici Na Homolce. Výhodou pro pacienty domovské nemocnice je komplexní řešení jejich zdravotního stavu s případnou implantací resynchronizačního systému (elektroda speciálního kardiostimulátoru je implantována do pravé komory a druhá elektroda žilním systémem srdečním na povrch levé komory srdeční). Nemocnice v současnosti nabízí program zajišťující komplexní péči o nemocného se srdečním selháním, v případě potřeby také zajištění konzultací v centru srdeční transplantace IKEM. Ve fázi rozvoje je také využívání tzv. domácího tele-monitoringu.

Jak vypadá ambulantní provoz

Nemocným jsou zajištěny pravidelné konzultace s lékařem, včetně kompletního fyzikálního vyšetření, kontroly krevního tlaku, EKG a hmotnosti. Podle aktuálního stavu je upravována medikace. Jednou ročně nebo podle potřeby je prováděno echokardiografické vyšetření s posouzením ejekční frakce (poměr mezi srdečním výdejem = množství krve vypuzené srdcem při jednom stahu a náplní srdce na konci diastoly, vyjadřuje funkci srdce), pravidelně se kontrolují biochemické parametry. V případě potřeby jsou doplňována další diagnostická vyšetření. Sestry provádějí zátěžové testování nemocných (6-ti minutový test chůze). V pravidelných intervalech ambulance vyhodnocuje tzv. Minnesotský dotazník kvality života, ve kterém nemocný subjektivně zhodnotí svůj zdravotní stav. Podle potřeby pacienta je nemocnice schopna zajistit kontakt s psychologem a fyzioterapeutem.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.