Léčba věkem podmíněné makulární degenerace je dostupnější

Tento týden proběhla na oční klinice Lexum v Praze první aplikace nového léku proti vlhké formě věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD). Zákrok trval pár minut a lékaři při něm aplikovali poprvé v ČR novou biologickou injekční léčbu. Jejím cílem je zastavit postup onemocnění a zmírnit jeho projevy. VPMD (onemocnění sítnice) je nejčastější příčinou slepoty v Evropě a možnost vrátit zrak zcela do normálu zatím neexistuje. Při vlhké formě makulární degenerace dochází bez léčby ke ztrátě zraku v řádu týdnů.

Výzkum léčby VPMD probíhá na několika úrovních. Cíl je ale společný – zajistit ústup nemoci a umožnit aplikaci léčby v co nejdelších časových intervalech tak, aby nebyla omezena kvalita života pacientů. „Nová léčba představuje díky lepšímu průniku do sítnice možnost rychlejšího nástupu účinku, a tedy v některých případech subjektivní zlepšení vidění již po první dávce. Účinek léčby je také delší, proto je možné aplikovat ji po počáteční nasycovací fázi již pouze 1x za 3 měsíce,“ říká primář oční kliniky Lexum MUDr. Ivan Fišer, Ph.D. Pro úspěšnou léčbu je klíčové její včasné zahájení a pravidelnost. „Hlavně pro starší pacienty je náročné navštěvovat kvůli aplikaci léčby kliniku v měsíčních, případně měnících se intervalech,“ doplňuje doc. MUDr. Libor Hejsek, Ph.D., FEBO, viceprezident České vitreoretinální společnosti, konzultant oční kliniky Lexum a první lékař, který v ČR novou léčbu aplikoval.

Martin Kraft: první pacient s novou léčbou

„Poprvé jsem si všiml, že vidím věci deformované a rozmazané, před dvěma měsíci. Až zpětně jsem si uvědomil, že problém začal vznikat již dříve. Na kole jsem špatně viděl poté, co jsem vjel ze sluníčka do stínu, nemohl jsem navléci jehlu nebo jsem měl pocit, že nevidím vlastní ruku,“ říká Martin Kraft (60) z Prahy. Je to první pacient, který podstoupil léčbu makulární degenerace novou generací léků. Ke zhoršení zraku u něj došlo během 4 týdnů. Již týden po vstupním vyšetření na klinice Lexum mu aplikovali nový lék: „Nyní na levé oko vidím rozmazaně a deformovaně, při čtení musím spoléhat na pravé oko. Léčba by měla další zhoršování zastavit. Před operací jsem se cítil nervózní. Dosud jsem byl vždy na operacích v celkové narkóze. Člověk musí věřit, že vše dobře dopadne, důvěřovat odborníkům a doufat, že se podaří nemoc zastavit. Nechci se vzdát práce ani koníčků,“ řekl po operaci Martin Kraft.

Do počátku tisíciletí neexistovala účinná léčba

Dosud intervaly aplikace biologické léčby závisely na tom, jak na ni pacient reagoval. Nová léčba je, po počáteční 3měsíční fázi, díky vyšší účinnosti zpravidla aplikována pouze 1x za 3 měsíce. Není přitom doživotní. Po zklidnění nemoci zůstává pacient i nadále pod lékařským dohledem. „Do roku 2003 jsme museli pouze sledovat, jak naši pacienti přicházejí o zrak a stávají se z nich prakticky slepí. Dnes je možné léčbou nemoc nejen zastavit, ale též zlepšit subjektivní vidění zmírněním projevů a nově také prodloužit intervaly mezi dávkami,“ říká primář oční kliniky Lexum MUDr. Ivan Fišer, Ph.D.

Pojišťovna léčbu nehradí všude

Pro úhradu ze strany pojišťoven musí pacient splňovat v případě původní i nové léčby daná kritéria. Zatímco dříve si museli biologickou léčbu pacienti platit sami, nyní je na očních klinikách Lexum v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích hrazena pojišťovnami. „Kromě klinik Lexum je možné úhradu pojišťovny využít také v rámci vybraných nemocnic,“ upřesňuje docent Hejsek. „Zatímco v nemocnicích musí pacienti na počátek léčby čekat několik měsíců, na soukromých klinikách nejsou výjimkou případy, kdy k aplikaci léčby dochází ihned po vstupním vyšetření. Včasné zahájení léčby je totiž pro pacienty s makulární degenerací klíčové,“ doplňuje prim. Fišer. V rámci očních klinik Lexum je již léčeno více než 1 000 pacientů původní biologickou léčbou.

Věkem podmíněná makulární degenerace

Makulární degenerace, postižení sítnice, je nejčastější příčinou slepoty v Evropě. V ČR jí trpí víc než 100 000 z nás. Makulární degenerace je dědičné nemocnění. To potvrzuje i případ pana Martina, který zdědil genetickou zátěž po matce.

Makulární degenerace v sobě zahrnuje dvě na první pohled rozdílné formy onemocnění – suchou a vlhkou. Tak zvaná suchá forma znamená pozvolné zhoršování vidění a jejím důvodem je úbytek a poškození sítnicových buněk. „V současné době nemáme účinnou metodu léčby. Šíření je ale možné zpomalit podpůrnou léčbou, konkrétně kombinací vitamínu C, E, luteinu, zeaxanthinu, zinku a mědi,“ říká doc. Hejsek.

Druhou formou onemocnění je vlhká forma, při které dochází k prorůstání cév do míst, kde se vyskytovat nemají. „Objevuje se méně často, ale bez vhodné léčby ke ztrátě zraku dochází rychle, obvykle v řádu týdnů,“ vysvětluje primář oční kliniky Lexum MUDr. Ivan Fišer, Ph.D.

Včasná léčba a dostupnost je klíčem k úspěšné léčbě

Ještě před třemi roky byla v České republice podléčenost VPMD vysoká. Ve srovnání s průměrem zemí evropského společenství se léčilo 6x méně pacientů. 2x déle trvala doba, než se potřebný pacient dostal k efektivní léčbě, která zachrání jeho zrak. Dostupnost byla zajištována pouze v malém počtu velkých veřejných nemocnic. Průměrná čekací doba mezi diagnostikou, indikací, kvalifikací a první aplikaci byla 3 měsíce a déle. Tomu samozřejmě odpovídal i velmi nízký počet aplikací léku, 12 na 100.000 obyvatel ve věku 60+ let. Zároveň byl podáván nižší počet aplikací než doporučený.

Oceňujeme ochotu plátců, zdravotních pojišťoven do této nákladné biologické léčby investovat zásadně více disponibilních prostředků a současně ji zpřístupnit většímu počtu potřebných pacientů. To deklaruje dvojciferný meziroční růst prostředků v posledních letech. Za poslední tři roky se tak v České republice počet odléčených pacientů zdvojnásobil, a to díky dvojnásobným nákladům a doplněným kapacitám nových především privátních pracovišť.

„Těší nás, že jsme se mohli zařadit se všemi 4 vitreoretinálními centry (Praha, Brno, Ostrava, České Budějovice) do sítě českých a moravských aplikačních center a od poloviny roku 2019 zahájit léčbu u počtu přes 1.000 pacientů. Poskytujeme pacientům přístup k neodkladné zrak zachraňující péči včas, a to v řádech maximálně jednotek týdnů. To vše díky komplexní síti aplikačních center v rámci očních klinik Lexum s celorepublikovu působností, která nabízí největší odborníky, nejvyspělejší technologie a nejmodernější léčbu na českém i středoevropském trhu. Každý pacient má garanci kvalitní a bezpečné léčby a dávkovací schéma na celý kalendářní rok,“ říká generální ředitel sítě očních klinik Lexum PharmDr. Michal Krejsta, MBA.

Zdroj foto: Lexum

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.