Věkem podmíněná makulární degenerace

Věkem podmíněná makulární degenerace je nejčastější příčinou oslepnutí u starších lidí ve vyspělých průmyslových zemích. Postihuje až 10 – 15 % populace starší 65 let. Jde o přeměnu a zánik buněk oční sítnice zpočátku v místě nejostřejšího vidění a později i celé sítnice.

Rozeznáváme dvě formy – suchou (85  až 90 % případů) a vlhkou. V necelých 20 % případů může přejít suchá forma ve vlhkou. Obě formy mají pro nemocného stejnou závažnost, jejich rozlišení je důležité pro volbu léčebné strategie.

Jak chorobu poznat?

K časným projevům patří neostré vidění v centru zorného pole, „zvlnění“ rovných linií předmětů (tento jev je využíván při orientační diagnostice pomocí standardní mřížky). Postupně obraz v centru zorného pole, tedy v místě nejostřejšího vidění, šedne, až zcela vymizí a nahradí jej šedočerná skvrna. Postižený vidí často jen zkreslené obrazy na periferii zorného pole, v mnoha případech dojde k úplné ztrátě zraku.

Pacient od raných stadií choroby není schopen číst, řídit automobil, orientovat se v terénu. Onemocnění může začínat i před 60. rokem života a vést k invalidizaci. Věkem podmíněná makulární degenerace vždy výrazně snižuje kvalitu života nemocného.

Příčiny nejsou zatím zcela objasněny. Na vzniku věkem podmíněné makulární degenerace se zřejmě podílí mnoho faktorů – genetické dispozice, zvýšený krevní tlak, kouření, nedostatky v životosprávě, nadměrné vystavování oka slunečnímu záření, avšak žádný z nich pravděpodobně není přímou příčinou choroby.

Léčba

Léčba spočívá v zpomalení chorobného procesu tak, aby se ztráta zraku zastavila, nebo alespoň zpomalila. Ztracený zrak nelze již vrátit zpět.

Vyléčit zatím věkem podmíněnou makulární degeneraci neumíme. V terapii se používají speciální lasery, tzv. termodynamická terapie, nejnověji i biologická léčba, tzv. monoklonální protilátky. Postižený by se však měl co nejdříve dostat do center, která se zabývají léčbou této choroby (vitreoretinální centra, seznam je na www.cvrs.cz, – konzultační centra).

Prevence

Doporučuje se užívání přípravků s luteinem, vitaminem C, zinkem a dalšími antioxidanty. Důležitá je životospráva a léčba jiných celkových onemocnění. Do jaké míry tímto způsobem můžeme chorobě předejít, to zatím není zcela prokázáno.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.