Glaukom

Glaukom (od řeckého slova glaukos = zelený jako moře) vyjadřuje stav oka, jehož zornice má nazelenalou barvu. V celosvětovém měřítku se glaukomy podílejí na vzniku slepoty 13 %. Přibližně 1,5 až 2 % populace starší 40 let má glaukomové poškození zrakového nervu spojené se ztrátou vidění. Výskyt stoupá s přibývajícím věkem až na 3,5 % u osob ve věku 70 až 75 let. Rozlišujeme několik typů glaukomů a některé z nich mohou postihnout i mladší generaci.

Společným mechanismem vzniku téměř všech typů glaukomů je zvýšení nitroočního tlaku (uvnitř bulbu), které bývá zpravidla způsobené překážkou (blokádou) odtoku nitrooční tekutiny (nitroočního moku), případně zvýšenou produkcí této tekutiny. Proč se glaukom vyvine, to se za celou historii výzkumu a léčby choroby (zhruba 150 let) nepodařilo objasnit. Oční lékaři rozlišují glaukomy s otevřeným či zavřeným úhlem – to podle toho, kde sídlí hlavní obtíž (či příčina). Zvýšený nitrooční tlak poškozuje nervové buňky sítnice, výstup zrakového nervu, takže po určité kratší či delší době trvání onemocnění dochází (bez léčby) k trvalému oslepnutí. Je velice důležití podchytit počínající glaukom včas, protože škody napáchané zvýšeným tlakem se již nikdy nespraví. Přitom glaukom dnes již patří k léčitelným chorobám.

Zradou je, že počátky onemocnění bývají zcela bez příznaků. Počátky glaukomu nebolí, může se mírně a postupně horšit periferní vidění, čehož si postižený zpravidla nevšimne. „Štěstím“ v neštěstí je, když na sebe glaukom záhy upozorní záchvatem s bolestmi hlavy, dvojitým viděním, dramatickým zhoršením vízu. Pacient může i zvracet. Tento záchvat je velmi akutní stav vyžadující okamžitý zásah odborníka. Jestliže po záchvatu nebudou zjištěna trvalá poškození očních struktur, lze předpokládat, že glaukom bude dobře léčebně ovlivnitelný.

Měli  bychom si všímat i drobných příznaků (horší vidění při slabším osvětlení, potíže při čtení, pocit zrakového diskomfortu), které by nás měly včas přivést k očnímu lékaři. Platí pravidlo, že každý člověk nad 40 let by alespoň jedenkrát do roka měl navštívit očního lékaře.

Léčba je, jak už bylo řečeno, možná a ve většině případů úspěšná. Mohou se podávat oční kapky, celková terapie tabletami. Značný pokrok do léčby glaukomů přinesl laser (několika typů) a v mnoha případech je vhodná léčba chirurgická.

 

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.