Katarakta

Katarakta je poměrně časté onemocnění oční čočky, v níž dochází k chemickým a fyzikálním změnám vedoucím k jejímu bělavému zakalení (odtud šedý zákal) a zhoršení zraku, případně k postupnému oslepnutí. Podílí se tu genetické vlivy současně s vlivy z prostředí.

Onemocnění je negativně ovlivněno například kouřením, výpary toxických látek, některými léky, nadměrným vystavením UV záření. Může vzniknout po delší době jako následek úrazu. Onemocnění zhoršuje cukrovka. Obvykle je katarakta onemocněním vyššího věku, ale známe i vrozená onemocnění (následek nitroděložní infekce – například zarděnek, případně v rámci určitých vrozených metabolických vad – galaktosémie).

V dospělosti onemocnění počíná zhoršeným viděním, pozorováním světelných kruhů kolem světelných zdrojů, posupně „šednoucím“ světem a ztrácením zraku. Medikamentózní léčba není příliš úspěšná. Obvykle odborníci vyčkávají do určitého stadia, kdy je čočka vyjmuta a případně nahrazena buď čočkou od dárce, anebo čočkou umělou.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.