Jaká rizika hrozí při cukrovce?

Počet diabetiků se za posledních 20 let zdvojnásobil. Vysoké hladiny cukru v krvi přitom zároveň zvyšují riziko mnohých zdravotních komplikací, včetně onemocnění očí.

Díky pokrokům medicíny mohou dnes diabetici žít v podstatě plnohodnotným životem, ovšem za předpokladu, že dbají pokynů lékařů a dodržují doporučené léčebné postupy. Pokud je diabetes neléčený, anebo léčený nedostatečně, může vést k různým komplikacím. Cukrovka postihuje cévy, ledviny, tkáně a v neposlední řadě také zrak.

Více než 100 tisíc diabetiků v ČR má poškozenou sítnici

Problémy s očima se u diabetiků bohužel objevují velmi často. „Dochází k potížím, které se stejně jako jinde v těle vyskytují v důsledku změn cév,“ vysvětluje MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha. Vlivem vysoké hladiny cukru vznikají mikroangiopatické změny, tedy postižení drobných cév, jejichž výskyt je nejčastější v nohách, v ledvinách a právě v oku. Oko se tedy stává sledovacím prostorem, který monitoruje změny různého charakteru. „Cévní stěna se stává málo kvalitní. Buď z ní prosakují tekutiny ven, čili dochází k nežádoucímu otoku sítnice, k vyplavování cholesterolových krystalů nebo jiných usazenin. Anebo jsou cévy tak křehké, že se uzavřou, a pak vznikne nedokrvení. Oboje má velmi nežádoucí efekt pro vidění,“ popisuje oftalmoložka Valešová.

Mezi nejčastější oční komplikace spojené s diabetem patří diabetická retinopatie, která postihuje v České republice více než 100 tisíc diabetiků. Slovo „retina“ označuje sítnici a „patie“ zase chorobu – jak tedy již název napovídá, jedná se o postižení sítnice způsobené cukrovkou. „Typická diabetická retinopatie je charakteristická chronickým průběhem, který postupně a dlouhodobě působí na sítnici a může mít devastující účinky. Proto je prevence velmi důležitá,“ zdůrazňuje oční lékařka Valešová.

Díky prevenci a léčbě lze riziko ztráty zraku redukovat o více než 90 %

Podle MUDr. Marty Klementové z diabetologického a endokrinologického centra DIAvize trpí diabetickou retinopatií v různém stupni závažnosti po dvaceti letech trvání cukrovky 65 až 99 % diabetiků! Jak uvádí Česká diabetologická společnost, ve vyspělých zemích je diabetická retinopatie a její komplikace nejčastější příčinou nově vzniklé slepoty u osob ve věku 20–74 let. Riziko oslepnutí u diabetika je 10–20× vyšší než u nediabetika. Díky prevenci a léčbě lze ovšem riziko ztráty zraku redukovat o více než 90 %. Důležitou roli přitom hraje správná kompenzace diabetu a eliminace rizikových faktorů, preventivní prohlídky a specializovaná oftalmologická léčba v případě, že se diabetická retinopatie již objevila. Nebezpečí diabetické retinopatie spočívá v tom, že onemocnění přichází nenápadně a zpočátku pacient nepociťuje prakticky žádné příznaky. Když se objeví, bývá už obvykle pozdě. „V první fázi může postižení sítnice zjistit jedině lékař při preventivní prohlídce očního pozadí. Až v pozdějších stádiích dochází k poklesu samotného vidění. Může se projevit třeba až po několika letech trvání špatné kompenzace diabetu. To už se ale nedá napravit, pouze zpomalit a i to je velmi obtížné,“ připouští MUDr. Jana Mikšovská z Oční kliniky NeoVize Praha a dodává, že proto by měl každý diabetik navštěvovat očního lékaře minimálně jednou ročně, i když žádné zhoršení zraku nepozoruje. Pokud se diabetická retinopatie nachází v pokročilém stupni, nelze sice vidění zlepšit, ale díky laserovému zákroku je možné progresi zpomalit a průběh onemocnění sítnice stabilizovat. Svou podstatou je zákrok podobný operaci křečových žil. „Cílem léčby je zajizvit neprokrvené části sítnice a zabránit prosakování z cév,“ vysvětluje MUDr. Valešová, která se problematikou diabetické retinopatie zabývá už téměř dvacet let a je rovněž spoluautorkou odborné publikace Diabetická retinopatie.

Umělá inteligence odhalí změny pohledem do očí

Díky umělé inteligenci lze dnes diabetickou retinopatii odhalit pouhým „pohledem do očí“. O tento ojedinělý způsob diagnostiky se zasloužil český projekt Aireen, který za pomoci unikátní analýzy digitálních snímků očního pozadí umí během chvilky odhalit patologické změny a to zcela bezbolestně, neinvazivně, během pár vteřin. Přístroj je díky tomu cenným pomocníkem ve screeningu, který šetří čas lékařů i pacientů a dokáže efektivně zachytit diabetickou retinopatii dříve, než dojde ke zhoršení kvality vidění. Onemocnění diabetem bohužel celosvětově narůstá, v České republice je už okolo 800 tisíc lidí, kteří touto civilizační chorobou trpí. „Tyto lidi potřebujeme vyšetřit, a to poměrně často, ideálně jednou za rok nebo jednou za dva roky. Protože oční ambulance není nafukovací, technici a IT specialisté dokázali vyvinout přístroj, spojující v podstatě fotoaparát, který vyfotí sítnici, a výkonný počítač, který obrázky ze sítnice dokáže zpracovat a zhodnotit je,“ vysvětluje princip fungování Aireen oftalmoložka Mikšovská z Oční kliniky NeoVize, kde ve spolupráci s diabetologickým a endokrinologickým centrem DIAvize jako první na světě začali Aireen využívat v praxi a mají s ním pozitivní zkušenosti. „V DIAvizi využíváme Aireen preventivně u každého diabetika. V NeoVizi je Aireen využívána u každého indikovaného pacienta, tedy u všech diabetiků, kterým pořizujeme fundus snímky sítnice,“ popisuje využití přístroje Petra Králová z Diabetologického a endokrinologického centra DIAvize.

Až 50 % lidí s glaukomem o své nemoci netuší

Podobně nenápadný a přitom neméně zákeřný je také zelený zákal, který je též na vzestupu. V roce 2010 trpělo tímto onemocněním 60 milionů lidí na celém světě, pro rok 2020 byl odhadovaný počet 76 milionů a v roce 2040 odborníci předpovídají dokonce 111 milionů. I on přichází plíživě, bez povšimnutí, proto se nemoci přezdívá „tichý zabiják zraku“. Až 50 % lidí s glaukomem vlastně netuší, že jim vlivem vysokého nitroočního tlaku postupně odumírají vlákna zrakového nervu. Rozvoj zeleného zákalu ovlivňuje nejen dědičnost, více ohroženi jsou jím také diabetici. Diabetes totiž může způsobovat vyšší nitrooční tlak, proto mají lidé s cukrovkou až dvakrát větší riziko, že budou postiženi glaukomem. Stejně jako diabetická retinopatie je i glaukom zprvu bezpříznakový, změny jsou ovšem již nevratné. Pokud člověk postižený glaukomem pozoruje zhoršené vidění, jedná se o pozdní příznak nemoci, v této fázi je již nevratně poškozeno více než 40 % vláken zrakového nervu. Proto je důležité odhalit zelený zákal při preventivní prohlídce dříve, než dojde k příznakům značícím nevratné změny! Neléčené glaukomové onemocnění je celosvětově druhou nejčastější příčinou slepoty. Léčba zeleného zákalu je dlouhodobá, nejčastěji probíhá formou pravidelného kapání očních kapek. Pokud není tento typ léčby úspěšný, přistupuje se k operaci oka. Cílem je snížit nitrooční tlak na takovou hodnotu, která nebude vyvolávat další poškození zrakového nervu.

Katarakta přichází dříve, může skončit oslepnutím

Diabetes je jedním z rizikových faktorů také u šedého zákalu, který se projevuje zejména zamlženým viděním, dalšími příznaky jsou citlivost na silnější světlo, jiné vnímání intenzity a odstínu barev, zkreslený obraz či zdvojené vidění. Postup nemoci je individuální, u někoho trvá rozvoj roky, u jiného to mohou být měsíce. U pacientů s cukrovkou je takzvaná katarakta nejen častější, ale také se může objevit v nižším věku, než je obvyklé, dokonce až o deset let dříve než v běžné populaci. V krajním případě může i tato choroba skončit oslepnutím, na rozdíl od předešlých onemocnění však lze tento problém řešit i u diabetiků rychlou a bezbolestnou operací bez narkózy, při které chirurg poškozenou čočku vymění za umělou. Díky využití femtosekundového laseru LenSx navíc lze operaci provést bez použití ostrých nástrojů, jako je skalpel. „Šedý zákal u diabetiků způsobují především metabolické výkyvy, které vedou k otokům čočky a jejímu postupnému poškození. Operovat jej lze, je ovšem nutné, aby pacient byl v obecně dobrém zdravotním stavu, metabolicky co nejlépe kompenzován a patologické změny na sítnici byly ošetřeny,“ upozorňuje doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno, která zároveň varuje, aby se šedý zákal nenechával „uzrát“, jak bývalo dříve doporučováno. V pokročilém stádiu totiž může být zákrok komplikovanější pro operatéra a náročnější i pro samotného pacienta.

Diabetiky trápí suché oči i kolísání dioptrií

Pálení a řezání očí, pocit cizího tělíska pod víčky… I tyto nepříjemné příznaky ztrpčují život mnoha diabetikům. Jedná se o syndrom suchého oka, ke kterému jsou lidé s cukrovkou náchylnější. Je způsoben sníženou schopností oka tvořit slzy či kvalitativními změnami slzného filmu. Úlevu mohou poskytnout umělé slzy, oční gel nebo takzvané plugy. Jde o zavedení ucpávky do slzných kanálků. Implantovaný plug v kanálku následně zvětší svůj objem a vytvoří jakousi zátku. Díky tomu se v oku udržuje vyšší vlhkost tam, kde je to zapotřebí. Diabetiky může trápit rovněž kolísání dioptrií, které se mění v průběhu dne – jiné jsou ráno, v poledne či večer. Tyto potíže se vyskytují spíše u mladých nerozpoznaných nebo špatně kompenzovaných diabetiků. „I lidská čočka může být prosycena cukrem a tedy mění během dne své dioptrie,“ vysvětluje Valešová, zároveň však doplňuje, že tento problém není zrak ohrožující na rozdíl od diabetické retinopatie či zeleného zákalu, kde jsou změny nevratné.

O cukr v krvi je důležité pečovat

Zatímco diabetes II. typu vzniká zpravidla v dospělosti, diabetes I. typu se objevuje již od dětství nebo ve velmi mladém věku. Důležitou roli proto hraje čas: Čím déle má pacient diabetes, tím je vyšší riziko postižení sítnice. „Mladí lidé mají před sebou dlouhý život a je pro ně o to důležitější, aby o sebe perfektně dbali, protože každý rok je znát. Když je cukrovka I. typu dlouhodobě špatně kompenzovaná, může způsobit až slepotu. V podstatě oční komplikace cukrovky jsou u lidí v produktivním věku mezi 20 a 55 lety nejčastější příčinou praktické slepoty v civilizovaných zemích. Je proto velice důležité o cukr v krvi pečovat a tím pečovat i o své oči,“ nabádá Lucie Valešová. Samozřejmě ale i pacienti s diabetem II. typu by neměli péči o své zdraví zanedbávat! Základem je vždy správná kompenzace cukrovky, tedy dlouhodobé udržování hladin krevního cukru v optimální hodnotě okolo 5,5mmol/l bez extrémních výkyvů, jelikož očím škodí jak vysoká hladina cukru, tak i hypoglykemie, tedy nízký cukr. „Diabetes je v dnešní době léčitelné onemocnění, které však pacienty provází celý život. Moderní postupy léčby umožňují diabetikům vést stejně kvalitní život jako zdravým lidem, v první řadě ale záleží na vůli pacienta dodržovat veškerá léčebná doporučení. Ta jsou sice individuální, každý pacient ale musí vždy důkladně porozumět tomu, proč je nutné zvýšit jeho pohybovou aktivitu, nastavit vyvážený jídelníček nebo třeba ubrat na váze,“ vysvětluje MUDr. Marta Klementová, vedoucí lékařka diabetologického a endokrinologického centra DIAvize v Praze. Nestačí přitom dodržovat pravidla pár dní před návštěvou diabetologa – každý diabetik by měl převzít zodpovědnost za své zdraví a pečovat o něj trvale po celý život.

Pravidelná oční prohlídka je základ

Vedle důsledné kompenzace cukrovky, sebedisciplíny a dodržování zdravého životního stylu je pro diabetiky extrémně důležité pravidelně navštěvovat preventivní prohlídky u očního lékaře a každý rok si nechat vyšetřit zrak. Podstatné přitom je, aby byla prohlídka opravdu důkladná. Zahrnovat by měla nejen změření dioptrií a nitroočního tlaku, ale také farmakologické rozšíření zornice a důkladné vyšetření očního pozadí. Někdy se také stává, že změny v oku jsou signálem, který může poukázat na onemocnění cukrovkou. „Občas se s tím setkáme u diabetiků II. typu. Ale ve chvíli, kdy najdeme na očním pozadí diabetickou retinopatii, znamená to, že daný člověk už má 5 až 10 let vysokou hodnotu cukru v krvi, jen to nebylo zjištěno. U diabetiků I. typu se s tímto nesetkáváme prakticky vůbec, protože mají nejprve celkové obtíže, než se projeví viditelné změny v oku,“ doplňuje primářka Valešová.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.