Každý třináctý člověk v Česku má cukrovku, převažují ženy

Loni se léčilo s diabetem 774.000 lidí, to je téměř o 19.000 více než v roce předchozím. Uvádí to na svém webu Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Nemocných stále přibývá a navíc stoupá podíl těch, kterým nezabírá dieta, a musejí užívat léky. Chronické komplikace postihují více než čtvrtinu nemocných.

I když nemocných loni přibylo, bylo jim poskytnuto méně ošetření a vyšetření než rok předtím. Pacienti navštěvují ordinace v delších intervalech a nechávají si psát léky do zásoby, což souvisí se zavedením regulačních poplatků od ledna 2008.
Cukrovka se v počátečním stadiu většinou neprojevuje. Zjistí se náhodně při jiném vyšetření. Někdy je odhalena až při komplikacích, jako náhlé bezvědomí, poškození ledvin, očí nebo ateroskleróza nohou. Komplikace postihly loni 209.000 diabetiků. Podle profesora Milana Kvapila z Fakultní nemocnice Motol lze včasným odhalením cukrovky těmto komplikacím předejít.
Když lékaři odhalí zvýšenou hladinu cukru v krvi včas a podaří se jim ji snížit, mohou pacienta zachránit před infarktem, oslepnutím či amputací nohy, zdůraznil profesor. Diabetická asociace, jíž Kvapil předsedá, proto spustila 1. července tříměsíční kampaň proti cukrovce.
„Typickým začínajícím pacientem je člověk kolem 50 let, který kdysi sportoval, pak s tím přestal a přibral 20 kilogramů. Nemá žádné příznaky ani komplikace. Jde o nejnebezpečnější typ, nejčastěji svoji chorobu podceňuje,“ řekl profesor.
V rámci kampaně fungují webové stránky www.stopcukrovce.cz, lidé si zde jednoduchým dotazníkem mohou otestovat, jak velká jsou jejich rizika onemocnění. Na podzim se budou konat také akce pro veřejnost, například bezplatné měření hladiny cukru v krvi.
Profesor Kvapil uvedl, že nemocní cukrovkou by měli být v pravidelné péči zdravotníků. Loni jim bylo podle ÚZIS k dispozici 474 ambulantních diabetologických ordinací, působilo v nich 323 lékařů a 368 sester. Na jednoho lékaře připadalo 2016 registrovaných diabetiků, rok předtím 1976.
Diabetologické ordinace poskytly loni 2,099.662 ošetření a vyšetření, rok předtím 2,132.384, to jsou zhruba tři výkony na rok na jednoho pacienta. Nejvíce výkonů na pacienta bylo v kraji Vysočina, čtyři, a v krajích Karlovarském, 3,9, a Pardubickém, 3,6. Nejméně v Jihočeském, 2,7.
Většina diabetiků je v péči diabetologických ordinací, je to 84,2 procenta pacientů. Zbytek s lehčí formou nemoci se léčí u praktického lékaře. Na začátku roku 2008 bylo evidováno 748.000 lidí s diabetem, z toho 1662 dětí a mladistvých. Ženy tvořily 54 procent celkového počtu, pouze u cukrovky prvního typu, která se objevuje už v dětském věku a je nutno při ní podávat inzulín, převažovali mírně chlapci.
Vyšší výskyt cukrovky u žen přičítají statistici tomu, že se ženy dožívají vyššího věku a je u nich obecně častější výskyt autoimunitních nemocí, kam se řadí i cukrovka. Loni byla nemoc nově odhalena u 27.000 mužů a 29.000 žen. Nejvyšší počet nových případů na 1000 obyvatel bylo v kraji Plzeňském, 6,9, a v Praze, 6,8, nejméně v kraji Libereckém, 3,9. Republikový průměr je 5,4.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.