hlidej si zdravi

Cukrovka a světový den monitoringu diabetu

Cukrovka. Přes 800 000 nemocných osob v ČR, více než 370 miliónů ve světě a počty nemocných každoročně dramaticky stoupají. Nenápadné onemocnění, na které ale každý rok v ČR zemře přes 20 tisíc pacientů. Onemocnění, které, podle prognóz odborníků, dřímá neodhalené až u poloviny postižených ve světě a v ČR 250 tisíc osob. 

Nemoc cukrovka

Cukrovka nebolí, a proto se snadno podcení. Přitom ale prevence a důsledná léčba jsou v případě této nemoci paradoxně klíčové.

Pokud totiž diabetes není včas a správně léčen, vede k vážným komplikacím, které mohou končit dokonce až předčasnou smrtí.

cukrovka

 

 

Hodnoty glykémie si může samotný pacient měřit v domácích podmínkách s pomocí tzv. glukometru, což je měřicí přístroj, který umožňuje měřit glykémii bez asistence lékaře kdykoli během dne.

 

Potřeba monitoringu glykémií je individuální, závisí na stavu kompenzace diabetu, ale i na ochotě pacienta spolupracovat a rovněž na počtu proužků, které hradí zdravotní pojištění. Doporučená frekvence měření glykémií při selfmonitoringu by měla vycházet z typu léčby, úrovně kompenzace pacienta, rizik hypoglykémie i dalších přidružených onemocnění, nutnosti přizpůsobování léčby za zvláštních situací (např. před a během těhotenství, atd.) a věku pacienta.

 

Současná roční spotřeba testovacích proužků ale ukazuje na skutečnost, že se pacienti léčení inzulínem měří v průměru jen 1krát denně, což je mnohem méně, než stanoví platná doporučení.

 

Přitom pravidelné měření glykémie znamená pro pacienta jediný způsob, jak může získat obraz o hladinách glykémie před i po jídle, jak včas odhalit zvýšenou, nebo naopak sníženou glykémii a jak ověřit správnost svého nastaveného denního režimu. Umožňuje tedy lépe upravovat terapii diabetu na základě skutečných a ne pouze odhadovaných hodnot glykémie.

 

Selfmonitoring u diabetu je pro efektivní léčbu klíčový. Proto se Mezinárodní federace diabetu (IDF, International Diabetic Federation) rozhodla diabetes a důležitost jeho měření připomínat každý rok všem lidem na celém světě a 14. duben vyhlásila za Světový den monitoringu diabetu.

 

Pozvánka k měření míry predispozice pro nemoc cukrovka neboli diabetes

Nečekejte, až budete jedním z 250 tisíc lidí v ČR, kdo přijdou na svojí nemoc příliš pozdě.

Přijďte sPozvánka_měření rizikových hodnoti – při příležitosti Světového dne monitoringu diabetu – nechat 12. 4. 2016 změřit rizikové hodnoty diabetu. Akce bude probíhat v rozmezí 9-15 hodin, adresa KD Ládví, Burešova 2, Praha 8, 1. patro budovy. Návštěvníci budou mít možnost naměřené hodnoty konzultovat se zdravotnickým personálem a ZDARMA získat vysoce přesný glukometr Contour PLUS, vybavený unikátní technologií Second-Chance Sampling k měření krevního cukru a lepší zvládání diabetu. Akce se koná ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání a pod záštitou Krajské rady seniorů hlavního města Prahy.

 

Více informací naleznete na Facebooku Hlídej si zdraví

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.