Světový den monitoringu diabetu

Diabetes mellitus neboli cukrovka – s tímto onemocněním se setkáváme stále častěji a potýká se s ním stále více lidí. Dnes, 14. dubna, tento zdravotní problém připomíná Světový den monitoringu diabetu, který vyhlásila Mezinárodní federace diabetu.

Pro pacienty s diabetem je důležitou součástí léčby pravidelné sledování hladiny cukru v krvi

Monitoring glykemického stavu umožňuje mapovat obraz denních aktuálních hladin glukózy (cukru) a dle toho volit správné množství inzulinu. Sami pacienti si provádějí měření glykemie na glukometru nebo během kontroly u ošetřujícího lékaře. Přístup, kdy sám pacient několikrát denně sleduje naměřené hodnoty a po vyhodnocení adekvátně reaguje úpravou dávkování inzulinu, velmi napomáhá dobré kontrole diabetu. RNDr. Jan Engl, výkonný ředitel Diabetické asociace České republiky k tomu dodává: „Pravidelný monitoring hladiny cukru je nenahraditelnou podmínkou dlouhodobě udržitelné kompenzace diabetu 1. typu. Významnou roli hraje také v léčbě diabetu 2. typu, především v období diagnózy nemoci a u pacientů léčených inzulinem Selfmonitoring dává pacientovi prostor naučit se správně reagovat v různých situacích a orientovat se mnohem lépe ve svém onemocnění. Diabetická asociace bude také podporovat měření glykemie jako součást primární prevence zejména u rizikových osob, tzn. věk nad padesát let, nadváha, malá fyzická aktivita a genetická predispozice.“

Zlepšení kompenzace diabetu brání akutním a pozdním komplikacím

Mezi akutní komplikace se řadí hypoglykemie, tedy pokles glykemie pod stanovené hodnoty, nebo naopak hyperglykemie (zvýšení glykemie). Tyto komplikace nelze ze života diabetika zcela eliminovat, ale pečlivým sledováním glykemie lze řadě z nich předcházet, případně na ně včasně reagovat.

Monitoring diabetu se zaměřuje především na stanovení glykemie nalačno, glykemie po jídle a glykovaného hemoglobinu. Zatímco glykemie nalačno a po jídle dává obraz o aktuálním stavu cukru, naproti tomu tzv. glykovaný hemoglobin umožňuje posoudit dlouhodobou kompenzaci cukrovky a vypovídá o hladině cukru za delší období (2-3 měsíce). Čím je tento údaj vyšší, tím je stav závažnější. Pravidelné kontroly hladiny cukru v krvi jsou důležité nejen pro diabetické pacienty. I zdravý člověk by vyšetření měl věnovat patřičnou pozornost. Především cukrovka 2. typu může dlouhou dobu zůstat bez příznaků a bez vyšetření ji není možné zjistit. V rámci pravidelných preventivních prohlídek je možné odhalit toto onemocnění v začátcích a zahájit včas vhodnou léčbu.

Světový den monitoringu diabetu nám připomíná, že stojíme na prahu epidemie diabetu. To nejmenší, co je možné udělat, je podstoupit příslušná vyšetření a zamyslet se, zda svým životním stylem nesměřujeme přímo k této nemoci.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.