AUDIO: Téměř čtyři tisícovky lidí se v Praze nechaly vyšetřit

Smyslem projektu Dny zdraví v Praze byla od začátku snaha upozornit na to, že své zdraví bychom si opravdu měli hlídat, třeba sledováním rizikových faktorů, které mohou zapříčinit vznik vážnějšího onemocnění. Potvrzují to slova MUDr. Kateřiny Langrové.

MUDr. Kateřina Langrová hodnotí výsledky projektu. Věkový průměr zájemců o zjištění stavu svého zdraví se pohyboval okolo padesáti let.

Umožnil to projekt Dny zdraví s VZP, který v hlavním městě realizovalo od začátku letošního července do 11. prosince Centrum pro prevenci a léčbu civilizačních nemocí.

Celkem proběhlo třicet akcí

Při nich terénní pracovníci propagovali formou preventivních vyšetření a konzultacemi zdravý životní styl a snažili se upozorňovat na včasné zachycení rizikových faktorů civilizačních onemocnění. Bezplatně si téměř 4000 pojištěnců VZP mohlo nechat změřit tlak, pulz, hladinu cholesterolu v krvi, hladinu cukru v krvi, oxid uhelnatý ve vydechovaném vzduchu, Fagerströmův test nikotinové závislosti, výpočet BMI (Body Mass Index). Návštěvníci stánku, kteří se naměřenými hodnotami dostali přes hranici normy, byli nasměrováni na odborného lékaře k dalšímu vyšetření.

„Jsme rádi, že se nám podařilo oslovit tak početnou skupinu lidí majících zájem o své zdraví. Doufáme, že si občané vezmou ponaučení a například naše rady využijí pro nadcházející počátek roku, tedy pro novoroční předsevzetí,“ uvádí ředitelka Centra pro prevenci a léčbu civilizačních nemocí MUDr. Kateřina Langrová.

A jaké jsou výsledky

Vyšetření vyhledávají dvakrát častěji ženy v porovnání s muži. Věkový průměr návštěvníků se v obou skupinách neliší, nejčastěji přicházeli čerství padesátníci. Zvýšené hodnoty hladiny cukru v krvi byly zjištěny u 14 % lidí, hraniční hodnoty cholesterolu v krvi byly naměřeny u 8 % návštěvníků, jednoznačně zvýšené hodnoty vykazovalo 24 %. Projekt se v Praze zaměřil také na vyšetření kuřáků. Nebezpečně vysoké hodnoty oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu mělo až 24 % lidí a dalších 10 % lidí mělo tyto hodnoty zvýšené díky pasivnímu kouření.

Orientační vyšetření tělesných hodnot nedokáže nahradit preventivní prohlídku u lékaře. Může ale poskytnout vodítko a motivaci k předcházení závažným chorobám a podpořit odhodlání preventivní prohlídky pravidelně absolvovat. Hlavně s tímto záměrem organizátoři projekt uskutečnili.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.