Podle vědců vyjadřují barvy naše vnitřní rozpoložení

Naše city lze vyjádřit v barvách, které jsou u lidí trpících depresemi matné a nevýrazné. Jejich nálada má šedou barvu, a proto také touto barvou označují vlastní duševní rozpoložení. Naopak zdraví lidé spojují svůj duševní stav s živější barevnou škálou. K tomuto závěru dospěli britští vědci, jejichž studii zveřejnil odborný časopis Medical Research Methodology. Studie tak nepřímo dokazuje, že barva oblečení, které nosíme, může být jakýmsi výrazem našeho duševního stavu.

Pro vyjádření citového stavu se barvy užívají již dávno: říká se „zezelenal závistí“ nebo „zčernal vztekem“. Dosud však chyběla vědecká studie ukazující vztah mezi citovým stavem a barvami.

Britští vědci si pro svou studii vybrali část lidí zdravých a část lidí trpících depresemi a anxiózní poruchou. Těm předložili barevnou škálu, na níž měli označit barvu vyjadřující jejich momentální duševní rozpoložení.Depresivní osoby zaškrtly sérii šedé, zdraví lidé volili škálu žlutých barev.

Ve druhé části studie měly obě skupiny rozdělit barvy na pozitivní, negativní a neutrální a pak vybrat ty barvy, jimž dávají přednost. Osoby s depresí vždy volily barvy klasifikované jako negativní. Studie tak nepřímo ukazuje, že i naše oblečení může být výrazem našeho duševního stavu.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.