Chřipka si v ČR letos vyžádala už 50 úmrtí

Zatímco českými médii v posledních týdnech hýbou zprávy o šíření nového koronaviru, na probíhající chřipkovou epidemii jako by se skoro zapomnělo. Výskyt chřipky přitom dosáhl svého vrcholu v polovině února. S vážným průběhem onemocnění bylo letos na jednotkách intenzivní péče hospitalizováno již 250 pacientů a 50 osob v důsledku chřipky a jejích komplikací zemřelo.

Chřipka je nebezpečná virová infekce, která je schopná postihnout všechny orgány v lidském těle, nejen dýchací ústrojí, jak se mnozí mylně domnívají. To bývá často jen vstupní branou, přičemž k přenosu dochází nejčastěji kapénkami, které šíří infikované osoby při kýchání, smrkání a kašlání nebo prostřednictvím kontaminovaných rukou a předmětů. Chřipka může zejména u starších a oslabených osob vyvolat řadu dalších komplikací, mimo jiné i vážný zápal plic, který někdy končí i smrtí.

Chřipková epidemie v ČR

Chřipková epidemie nastává, pokud počet nemocných dosáhne hranice 1600–1800 případů na 100 tisíc obyvatel. V posledních letech epidemie přichází koncem ledna až začátkem února a vrcholí přibližně v jeho polovině.

Chřipková epidemie obvykle trvá 8 až 10 týdnů, typicky se u nás objevuje v období od pozdního podzimu do časného jara. „Podle poslední studie nizozemských expertů se v zemích evropského regionu vrchol epidemie chřipky postupně posouvá do pozdějšího zimního období. Od roku 1996 se u nás posunul v průměru o 27 dní. V předešlé chřipkové sezóně tak bylo nejvíce nemocných v šestém kalendářním týdnu, tedy v polovině února“, říká MUDr. Jan Kynčl, PhD. Ze Státního zdravotního ústavu. Stejně tomu bylo i v letošní stále probíhající chřipkové sezóně. S těmito novými poznatky úzce souvisí také vhodné načasování očkování proti chřipkovým virům.

Očkování a jeho vhodné načasování

Očkování proti chřipce dnes představuje nejúčinnější možnost prevence. Ve všech věkových skupinách vede k výraznému snížení počtu onemocnění, hospitalizací i úmrtí ve skupině rizikových osob. Na základě výskytu původců epidemie chřipky z předchozího roku vybírá Světová zdravotnická organizace kmeny pro přípravu vakcíny pro daný rok. Z tohoto důvodu je vhodné očkování každý rok opakovat. Vakcína začíná účinkovat již po 14 dnech od jejího podání.

Jeden z nejdůležitějších faktorů, které je třeba vzít při vakcinaci proti chřipce v úvahu, je její správné načasování, aby se dosáhla maximální úroveň ochrany populace. „Existuje řada důkazů o postupném oslabování postvakcinační imunity. Rychlejší pokles protilátek lze očekávat zvláště u seniorů, kteří zároveň patří mezi pacienty s nejvyšším rizikem komplikací. Vhodné je nechat se tedy očkovat do 4 měsíců před vrcholem aktivity chřipkových virů,“ upozorňuje MUDr. Jan Kynčl, PhD. Z toho vyplývá, že optimální termín pro každoroční očkování proti chřipce je od poloviny října do konce prosince. Pokud je to potřeba, očkovat lze ale i později, dokonce i v době probíhající epidemie. Jen je třeba počítat s tím, že imunita nastupuje až po cca 14 dnech po vakcinaci. Očkování zajišťují běžně praktičtí lékaři a očkovací centra. Osoby z rizikových skupin, tedy senioři 65+ a chronicky nemocní farmakologicky léčení pacienti všech věkových kategorií, mají v České republice vakcínu zdarma, ostatním na ni mohou přispívat zaměstnavatelé nebo zdravotní pojišťovny v rámci svých preventivních programů.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.