Pojišťovny zaplatí 13 nových položek

Změny v úhradách zdravotnických prostředků, které začaly platit v průběhu, a především na konci loňského roku, jsou ve velké většině ve prospěch pacientů. Díky novele zákona o veřejném zdravotním pojištění hradí zdravotní pojišťovny nově dalších 13 zdravotnických prostředků a u 14 položek se zvýšila buď úhrada pojišťovnou, nebo počet kusů, které lze čerpat. Pro zdravotní pojišťovny bude změna zákona představovat zvýšení úhrad minimálně o 500 milionů korun ročně.

Více úhrad diabetikům

Pozitivní změny zaznamenají pacienti s diabetem, kterým je po novele hrazeno více pomůcek. „Například diabetikům, kteří se léčí intenzifikovanou inzulínovou terapií, se hradí nově až 1500 kusů diagnostických proužků pro stanovení glukózy z krve za rok, zatímco dříve to bylo maximálně 1000 kusů za rok. Dětem do 18 let a ženám s těhotenskou cukrovkou bude uhrazeno až 2500 kusů diagnostických proužků za rok oproti loňským maximálně 1800 kusům za rok. Pro urychlení celého procesu odpadlo i schvalování úhrady revizním lékařem pojišťovny,“ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP 211).

Diabetici používající senzory pro okamžité monitorování glukózy, mají nově nárok na 26 kusů za rok, které jim bude plně hradit zdravotní pojišťovna. Dříve uhradila jen 75 % z ceny a byl i omezený počet kusů podle věku. I zde platí, že nárok na úhradu senzoru na náklady zdravotní pojišťovny nebude schvalovat revizní lékař pojišťovny.

Diabetici používající systém pro kontinuální monitoraci glukózy, mají nově budget ve výši 60 000 Kč za rok na senzory a vysílače, příp. přijímače. Zde bude nárok na úhradu schvalovat revizní lékař, ale jen jednou, a to při první preskripci, kdy ošetřující lékař u konkrétního pacienta tuto léčbu nastaví poprvé.

Nově jsou zařazeny v úhradách od zdravotních pojišťoven i náplasťové inzulínové pumpy pro kratší použití, např. právě při těhotenském – gestačním diabetu.

Vyšší úhrada za léčbu poruch dýchání ve spánku

Zdravotní pojišťovny zvýší i úhrady za zdravotnické prostředky pro léčbu poruch dýchání ve spánku. Bonusem navíc je, že každý přístroj je nově vydávaný, včetně zvlhčovače. Vyšší je i úhrada na příslušenství k těmto přístrojům: první výdej přístroje je včetně veškerého příslušenství, při opakované potřebě např. nové masky je nyní úhrada od pojišťovny ve výši 90 %, zatímco dříve to bylo jen 75 % ceny.

Nově budou pojišťovnou hrazeny i vysokoprůtokové koncentrátory kyslíku pojištěncům, kteří potřebují průtok kyslíku od 5 do 10 litrů/min.

Pojištěnci používající zdravotnické prostředky pro vlhké hojení ran, mají nově o tři měsíce odloženo schvalování léčby revizním lékařem. Revizní lékař nyní bude úhradu schvalovat až po šesti měsících léčby. Pojišťovně se pouze oznámí zahájení léčby.

Trpíte inkontinencí? Vyberte si nejvhodnější prostředek

Pozitivní změnou pro inkontinentní pacienty je, že si mohou nově vybrat jakýkoliv zdravotnický prostředek, který jim vyhovuje, bez ohledu na stupeň postižení. Mohou si zvolit, zda chtějí vložky, kapsy, vložné pleny, plenkové kalhotky, intravaginální tampony či fixační kalhotky. Dosud bylo stanoveno, že například pokud pacient spadá do III. stupně inkontinence, může čerpat jen plenkové kalhotky.

Finanční limity pro jednotlivé stupně inkontinence byly ponechány, nicméně pro I. a II. stupeň inkontinence byla zavedena spoluúčast pojištěnce: u I. stupně činí 15 %, u II. stupně 5 %. Pacient ve III. stupni inkontinence má prostředky plně hrazeny pojišťovnou.

Některé vozíky rovnou do vlastnictví pacienta

Nově jsou některé – dříve pojišťovnou zapůjčované zdravotnické prostředky vydávány rovnou do vlastnictví pojištěnce. Jde například o určité typy mechanických vozíků a zdravotnické prostředky podléhající cirkulaci, u nichž je doplatek pojištěnce vyšší než 2000 Kč. „Novinkou je také možnost souběžné úhrady mechanického invalidního vozíku a elektrického invalidního vozíku, a to při indikaci udržení zbytkového svalového potenciálu a mobilizaci funkčních rezerv. Polohovací lůžka jsou nově zapůjčována jen elektricky polohovatelná,“ doplňuje Hana Kadečková.

Co vám nově uhradí zdravotní pojišťovna

• infuzní pumpy pro kontinuální intravenózní podávání léčiva
• náplasťové inzulínové pumpy
• souběh mechanického invalidního vozíku s elektrickým invalidním vozíkem
• opravy vozíků ve vlastnictví pojištěnce
• glukometry s integrovaným bolusovým kalkulátorem a komunikací s chytrým zařízením
• infuzní jehly pro subkutánní aplikaci léčiv
• zásobníky k infuzním pumpám pro kontinuální intravenózní podávání léčiv
• infuzní linky k infuzním pumpám pro kontinuální intravenózní podávání léčiv
• jehla injekční pro přípravu infuzního roztoku
• stříkačka injekční dvoudílná v indikaci plicní arteriální hypertenze
• intravaginální tampóny pro inkontinentní
• dilatany anální
• krycí lepení se savou vrstvou a nepropustným povrchem pro pacienty se stomií
Zvýšená úhrada nebo vyšší počet kusů

• koncentrátory kyslíku vysokoprůtokové
• zdravotnické prostředky pro léčbu poruch dýchání ve spánku
• diagnostické proužky pro stanovení glukózy z krve (+ neschvaluje již RL)
• sluchadla pro kostní a vzdušné vedení
• přijímač a senzor pro okamžitou monitoraci glukózy
• přijímač, vysílač a senzor pro kontinuální monitoraci glukózy
• řečový procesor
• příslušenství k BiPAP a CPAP
• prostředky pro vlhké hojení ran
• katetr sterilní potahovaný
• systém proplachový
• jehly k inzulínovým perům
• infuzní sety s teflonovou jehlou
• elektropohony k mechanickým invalidním vozíkům

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.