Svět podle vědců směřuje k dohodě o číslování obuvi

Po desetiletích sporů směřují největší výrobci obuvi k dohodě, která má odstranit disproporce ve velikostním značení obuvi. Na semináři na brněnském veletrhu Kabo, který dnes pokračuje druhým dnem, to uvedl děkan Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně Petr Hlaváček. Informoval o pokrocích v jednání pracovní skupiny na vytvoření ISO normy pro značení bot.

V mezinárodním velikostním značení obuvi existuje chaos, rozdíly někdy dosahují až několika čísel. Podle expertů to škodí jak obchodu, protože vázne prodej, v ohrožení je především zdraví spotřebitelů.

„Odpovědnost za správný výběr obuvi se přenesla z prodávajícího na zákazníka, který se nemůže opřít ani o velikostní značení. Není divu, když některé studie zjišťují, že až 80 procent populace nosí rozměrově nesprávnou obuv,“ uvedl český zástupce v komisi ISO Hlaváček. Proto by podle něj v budoucnu mělo být na krabicích s obuví uvedeno, pro jakou délku nohou je vhodná, případně s jakým funkčním a jakým estetickým nadměrkem (volný prostor ve špičce boty) bylo počítáno při její konstrukci. Právě o takovém značení uvažuje i právě projednávaný návrh ISO normy, který by prý mohl platit už za několik let.

První snahy o sjednocení anglického, francouzského a metrického značení se datují do šedesátých let 20. století, ale tehdejší jednání nepřinesla žádný výsledek. K úspěchu by měla vést až současná iniciativa, s níž před třemi lety vystoupilo Německo spolu s Jihoafrickou republikou; postupně se přidávají další země. Letos v létě se připojila také Čína, která jednoznačně podpořila systém Mondopoint udávající přesnou délku chodidla.

„Tento systém pokládám za vůbec nejpropracovanější. Je blízký metrickému systému, ale počítá s biomechanickým nadměrkem. Neměří se otisk nohy, ale obrys, a měření musí kopírovat zborcení stélky,“ podotkl Hlaváček. „Připuštěny budou i ostatní modifikace, takže výrobci mohou pokračovat v zavedeném značení, ale základní velikostní údaj by měl být v Mondopointu,“ vysvětlil.

Současný návrh zatím nechává stranou například údaj o šířce chodidla nebo takzvaný deformační parametr svrškového materiálu, které budou řešeny dodatečně či formou doporučení. Nejasnosti zatím přetrvávají také v termínu, kdy nová norma vstoupí v platnost. „Zbývá dořešit ještě celou řadu problémů, ale další zasedání proběhne na podzim 2011 a tam čekám velký posun vpřed,“ dodal.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.