Léčba plicní arteriální hypertenze

Plicní arteriální hypertenze je nevyléčitelné onemocnění. Předpokladem úspěšné léčby je změna životního stylu a dietních návyků:

 • Lékař podrobně vysvětlí příznaky plicní hypertenze a při jejich zhoršení je třeba jej ihned kontaktovat
 • Je nezbytné denně sledovat svoji váhu a při jejím zvýšení o 1,5 kg znovu ihned kontaktovat lékaře
 • Nemocný by měl častěji odpočívat a nepřemáhat se
 • Nezvedat břemena těžší než 5 kg, v opačném případě může dojít ke zvýšení krevního tlaku v plicích
 • Solení stravy by měl určit lékař
 • Každý rok je dobré nechat se očkovat proti chřipce
 • Nekouření
 • Abstinence
 • Neužívání jakýchkoli léků bez vědomí lékaře
 • Pro ženy je krajně nebezpečné těhotenství. Je zapotřebí zvolit vhodný způsob antikoncepce

Lékaři dnes mají k dispozici řadu možností léčby, kterou lze zásadně zmírnit příznaky choroby, zlepšit kvalitu života a prodloužit život. Mezi tyto léky patří:

 • Vazodilatancia – rozšiřují (dilatují) cévy. To umožňuje snazší proudění krve v plících a přináší úlevu od příznaků nemoci.
 • Antikoagulancia – snižují srážlivost krve (koagulaci) a tak zlepšují její proudění v cévách. Léčba se může komplikovat krvácením, proto je nutné účinnost léčby pravidelně kontrolovat při krevních odběrech.
 • Diuretika – snižují objem tekutin v organizmu zvýšením močení (diurézy). Nižší objem tekutin v těle snižuje výšku krevního tlaku v plících a ulehčuje činnost srdci při pumpování krve.
 • Kyslík – jeho inhalace zlepšuje okysličení krve, které je při plicní hypertenzi nedostatečné. Nejúčinnější je dlouhodobá inhalace kyslíku, alespoň 14-15 hodin denně.

U pacientů, kteří na tuto léčbu nereagují, je k dispozici tzv. specifická léčba v podobě tablet, podkožních infuzí, nitrožilních infuzí, případně inhalací.

O způsobu léčby rozhodne lékař na základě:

 • pečlivého posouzení zdravotního stavu
 • závažnosti onemocnění
 • reakce plicních cév na jednotlivé způsoby léčby
 • očekávaného vývoje onemocnění
 • názoru či rozhodnutí pacienta

O transplantaci plic se uvažuje v případě vyčerpání všech ostatních možností léčby PAH. Většinou se transplantuje jedna nebo obě plíce a funkce srdce se po transplantaci upraví. Centrum pro plicní hypertenzi ve VFN v Praze úzce spolupracuje s transplantačním centrem ve Fakultní nemocnici Motol, které je vedeno prof. Pafkem. Před transplantací chirurg pacienta vyšetří a zařadí na tzv. čekací listinu (waiting list). Čekací doba pak závisí na výběru vhodného dárce, průměrně se pohybuje kolem 250 dní.

Léčba chronické tromboembolické plicní hypertenze

Podobně jako u plicní arteriální hypertenze (PAH) je u chronické tromboembolické hypertenze (CTEPH) základem úspěšné léčby změna životního stylu (viz výše). U více jak 50 % pacientů s CTEPH lze provést chirurgický zákrok (tzv. endarterektomii plicnice), jejímž principem je odstranění usazených a zorganizovaných krevních sraženin z plicních cév. Jedná se o velmi složitý výkon v mimotělním oběhu.

Úspěšnost operace je vysoká, drtivá většina nemocných po operaci je prakticky vyléčena a dále musí užívat jen léky na ředění krve. Až do roku 2004 nebyla tato operace v České republice dostupná. Od září 2004 byl v ČR zahájen program endarterektomií plicnice v Kardiocentru Všeobecné fakultní nemocnice v Praze ve spolupráci s prof. Mayerem v německé Mohuči (pracoviště s největšími zkušenostmi s těmito operacemi v Evropě). Před operací je nutné podrobné vyšetření v Centru pro plicní hypertenzi ve VFN v Praze.

U pacientů, pro něž není chirurgická léčba CTEPH vhodná, může řešení představovat tzv. specifická léčba, podobně jako u PAH.

Zdroj: http://www.pph.cz/PHlaik.asp

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.